At binde og løse

Befrielse fra onde ånder (4. del)Jesus sagde: „Og hvis jeg driver dæmonerne ud ved Beelzebul, ved hvem uddriver jeres egne folk dem så? Derfor skal de være jeres dommere. Men hvis det er ved Guds ånd, at jeg driver dæmonerne ud, så er Guds rige jo kommet til jer. Eller hvordan kan nogen trænge ind i den stærkes hus og røve hans ejendele uden først at have bundet den stærke? Først da kan han plyndre hans hus.
(Matt 12,27-29)

Enkelte gange er nøglen til at befri mennesker fra onde ånder at binde fjenden.

I sidste uge nævnte jeg, at jeg engang bad i tunger i 30 min. Jeg bandt fjenden, og ved at gøre det svækkede jeg ham.
Når du bliver mindet om denne nøgle, må du tro, at det du siger, det sker. Brug fantasien og se, hvordan du binder fjenden og strammer til for hver eneste befaling:
“I mørkets magter, vi bruger vores autoritet over jer. Vi binder jer i Jesu Kristi navn. Vi fratager jer bevægelsesfriheden. Vi binder jer så stramt, at I aldrig kan arbejde mere. I bliver svagere og svagere. I er overvundet gennem Jesu Kristi død og opstandelse. Han er den, som har dødsrigets og helvedets nøgler. Vi repræsenterer Ham. Vi er stærke i Ham. Vær bundet, fuldstændig bundet i Jesu navn!
Tak Herre, at fjenden bliver stadig svagere. Han kan ikke stå imod vore befalinger, for vi triumferer i Kristus.
I er bundet. I skjulte ånder, I er bundet. Giv dette Guds barn fri nu i Jesu navn.”
Når jeg beder, bliver jeg fuldstændig involveret, fordi det ikke bare er et spørgsmål om at sige de rigtige ord, men et bevidst, villigt samarbejde med Helligånden, som til tider kan være meget krævende.
Enkelte gange står jeg, mens jeg snakker; eller knæler, eller går rundt. Ofte bruger jeg bevægelser, for vi binder, snakker til og har at gøre med virkelige, intelligente, åndelige personligheder.
På en måde blev Satan “bundet”, da han blev afvæbnet ved Kristi opstandelse (Kolosserne 2,15).
… for at han (Jesus) med sin død skulle gøre ham magtesløs, som har dødens magt, nemlig Djævelen (Hebr 2,14).
I Kristus har Gud gjort djævelen og hans agenter “til intet” – eller “arbejdsløs/inaktiv” (græsk: katargeo).
Satans hoved er knust (1. Mosebog 3,15); han har lidt et knusende nederlag ved den mægtige Frelser; alligevel for-søger han stadig i sin afvæbnede tilstand at ødelægge mennesker.
Der kommer en dag, hvor han nedkæmpes for altid, men indtil den dag må menigheden stå ham imod, erklære hans nederlag og hævde Kristi sejr. Matthæus 18,18-20 taler også om at binde og løse i Jesu Kristi navn:
Sandelig siger jeg jer: Hvad I binder på jorden, skal være bundet i himlen, og hvad I løser på jorden, skal være løst i himlen. Jeg siger jer også: Alt, hvad to af jer her på jorden bliver enige om at bede om, det skal de få af min himmelske fader. For hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, dér er jeg midt iblandt dem.«

Når vi er enige eller harmonerer med hinanden (ikke bare mentalt enige, men harmonerer, fordi vi bliver ledt af Guds Ånd), kan vi binde fjendens magt og løse Guds hellige. Helligånden kan lægge på vore hjerter, hvordan vi skal bede, og hvad vi skal sige. Vi følger ikke egen strategi, men samarbejder med Gud for at udføre Hans værk.
Når jeg beder om befrielse for nogen, begynder jeg sædvanligvis mine befalinger med at sige: “Vi binder din aktivitet i dette menneskes liv i Jesu navn.” Nogen gange siger jeg det kun én gang; andre gange bruger jeg meget tid på at erklære, at de skjulte åndsmagter er bundet.
Salme 149 viser, hvilken autoritet Guds hellige har, når de har med åndsmagter at gøre. Vi skal “lægge deres konger i lænker, deres fornemme i fodjern” (vers 8).
Halleluja!

Læs de andre dele af serien her på hjemmesiden:
1. del: Sådan befrier og bevarer du dig fra onde ånder
2. del: Guds ord er et stærkt våben imod onde ånder
3. del: Lovprisning forjager de negative ånder