Faste overvinder depressioner

Befrielse fra onde ånder – del 6I Det Nye Testamente er der ikke noget specielt bud om at faste; men der er imidlertid et afsnit, som synes at tage det for givet, at kristne faster:
Da kom Johannes’ disciple hen til ham og spurgte: »Hvorfor faster vi og farisæerne så meget, men dine disciple faster ikke?« Jesus svarede dem: »Kan brudesvendene sørge, så længe brudgommen er sammen med dem? Men der kommer dage, da brudgommen er taget fra dem, og så skal de faste. (Matt 9,14-15)
Motiver skal være rene
I Matthæus 6,16-18 hvor Jesus antyder, at hans disciple kom til at faste, formaner han dem til at sørge for, at deres motiver er rene: Når I faster, må I ikke gå med dyster mine som hyklerne. For de gør deres ansigt ukendeligt, for at det skal være kendeligt for mennesker, at de faster. Sandelig siger jeg jer: De har fået deres løn. Men når du faster, så salv dit hoved og vask dit ansigt, så du ikke faster synligt for mennesker, men for din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig (Matt 6,16-18).

Tro skal der til

Faste skal blandes med tro. I de vanskelige år før jeg blev fri, tog jeg stadig min tilflugt i bøn og faste. Fasten var det eneste, jeg kendte til, som gav mig en vis lettelse i depressionen. Når jeg nu ser tilbage, indser jeg, at selv om Herren har belønnet mig for, at jeg søgte ham på denne måde, så var der meget lidt tro i min faste. Det er ved tro, vi overvinder – ikke kun ved faste. Mit råb havde været: “Herre, gør noget. Hjælp! Vær så venlig at forandre mig.” Jeg overgav initiativet til Herren og forventede, at han skulle gøre noget; mens det var mig, der skulle tage initiativet. Jeg vidste ikke, at det var mig, der skulle sætte mig selv fri.
Enkelte gange kan faste (kort eller lang) være til stor hjælp til at nedbryde fæstningsværker. Når en person faster med den rette motivation og med tro, udløses der kraft. Det hænder, at jeg siger til enkelte: “Når du har fastet en dag (tre dage, eller måske en uge), sådan at grunden er bedre forberedt til krigsførelse, så vil vi bede om udfrielse.” Meget ofte må fjendens styrke og modstand svækkes gennem bøn og faste.
Ved et tilfælde var disciplene ikke i stand til at uddrive en dæmon, og Jesus måtte komme dem til hjælp. Da de spurgte, hvorfor de ikke kunne klare det, svarede Jesus: »Den slags kan kun drives ud ved bøn.« (Mark 9,29)
Esajas 58 taler om rigtig og forkert faste. Vers 6 siger: Nej, den faste, jeg ønsker, er at løse ondskabens lænker og spræn-ge ågets bånd, at sætte de undertrykte i frihed, og bryde hvert åg. (Es 58,6).