Christian Nørgaard Laursen
Læge vil værne det ufødte liv

Retten til Liv har i forbindelse med sit årsmøde fået ny formand. Bestyrelsen har valgt den 48årige læge, Christian Nørgaard Laursen, som formand for foreningen. Christian N. Laursen afløser dermed Laurits Bjerre, der har ønsket at prioritere andre opgaver i foreningen.
Om sit engagement i Retten til Liv siger Christian N. Laur-sen:
– Jeg kommer fra en kristen, børneglad familie og er selv personlig kristen. Jeg havde fra første dag på medicinstudiet en stærk overbevisning om, at livet begynder ved undfangelsen, og jeg oplevede studiet som en åbenbaring af Guds fantastiske skaberværk, lagt ned i zygoten – den sammensmeltede æg- og sædcelle.

”Skrabestuer”

– Strømmen gik imidlertid den anden vej på sygehusenes „skrabestuer“, og jeg oplevede nogle hårde år ved at stå fast på abort-nej’et og den gode samvittighed. I 1990 stod vi noget famlende over for den situation, at vores yngste havde Downs Syndrom. Det blev nok anledningen til, at vi begge var med i de første komitémøder i den samling, der senere under Orla Villekjærs ledelse blev til Retten til Liv.
– Jeg er overbevist om, at et samfund, der lovliggør fosterdrab, på sigt vil blive umenneskeligt og gå sin undergang i møde.
Hvilke visioner har du for Retten til liv?
– Jeg håber, arbejdet i Retten til liv kan fortsætte i samme gode spor og den kærligheds ånd, vi har oplevet i arbejdet. For mig er det en stor udfordring, at dygtige og energiske medarbejdere ser arbejdet i Retten til Liv som deres kald og dagsværk.
Ufødte med i kirkebøn
– Jeg vil gerne, at vi kan komme ud og holde flere møder i kirker og missionshuse, så det at rejse et værn for det ufødte bliver hele den kristne menigheds sag. Det ville også være en stor tanke, om nogle flere præster ville tage de ufødtes sag med i kirkebønnen efter prædikenen.
Christian N. Laursen er ved at afslutte en speciallægeuddannelse indenfor urinvejskirurgien. Familien, der er bosat i Holstebro, tæller hustruen Anne Marie og fem børn i alderen 12 til 26 år, hvoraf kun de to er hjemmeboende. Familien har i tre år været udstationeret i Ydre Mission i Etiopien.