Godt gået, kvinder!

– Kirken har brug for jeres lederskabVed en konference arrangeret af Forbedere for Danmark på Christiansborg blev jeg opmærksom på den skæve kønsfordeling. Af alle 180 deltagere udgjorde kvinderne langt den største del, hele tre fjerdedele. (Se i øvrigt reportagen side 11.)
Havde det været et enkeltstående tilfælde, havde det forbigået min opmærksomhed. Men ikke nok med, at de fleste kirkegængere er kvinder – skal der gøres et praktisk stykke arbejde i kirken, og da især et pionérarbejde, som bøn jo i virkeligheden er, er kvinderne i front.
I den tidlige pinsevækkelse i Sverige i begyndelsen af 1900tallet var det generelle mønster, at kvinderne rejste ud to og to og holdt teltmøder i op til 6 uger på en plads. Efter at en forsamling var dannet og de nykristne havde fået den første børnelærdom, indfandt mændene sig for at være pastorer.
På ”missionsmarken” i Tanzania var mønstret det samme. Gæve kvindfolk brød nyt land, overgav ledelsen af arbejdet til mændene og rejste videre til et nyt sted.
Og så er der nogle, der ikke tror på kvinder i lederskab!
Jeg vil bare sige: Godt gået, kvinder! I praktiserer, mens vi mænd diskuterer. I bygger relationer, mens vi tænker positioner. I lever kristenlivet ud i hverdagen, mens vi prædiker om søndagen.
Overdriver jeg? Ja, måske generaliserer jeg lidt. Men overdrivelsen fremmer forståelsen, og generaliseringer kan få os op af stolene.
Der skal både mænd og kvinder til at udtrykke Guds billede. Og Gud vælger også kvinder i lederskab i Bibelen, ikke kun som en nødløsning, men fordi det passer ind i hans plan. Det gælder også i hans menighed i dag:
– Hvis der var flere kvinder i lederskab, ville bønnemøderne få større prioritet.
– Hvis der var flere kvinder i lederskab, ville menighedens hyrde- og omsorgstjeneste være mere effektiv.
– Hvis der var flere kvinder i lederskab, ville der være færre splittelser i vore menigheder.
– Hvis der var flere kvinder i lederskab, ville vi tænke os om to gange, inden vi kastede os ud i storstilede projekter.
Så klø bare på, kristne kvinder! Kirken har så hårdt brug for jer.