Dialog og konfrontation

Henrik Ertner Rasmussen svarer i lille bog på spørgsmålet: Hvad forener og skiller kristne og muslimer?„Udryddelse af … misforståelser vil tjene dialogen mellem muslimer og kristne bedst, mens intet er så ødelæggende for denne dialog som fordomme, baseret på usandheder og misforståelser,“ skriver Henrik Ertner Rasmussen i forordet til sit værdifulde skrift Kristendom i Koranen. Hvad forener og skiller kristne og muslimer?Skriftets hele sigte er netop, at få udryddet nogle af de værste misforståelser og få sat forståelse i stedet. De emner, der tages op til behandling er bl.a. „Jødedom og kristendom i Koranen“, „Koranens Jesus“ og „Den kristne tro og Koranens kommentar dertil“.
Forfatteren er generalsekretær i Dansk Europamission (som for øvrigt snart kunne trænge til en navneforandring, eftersom selskabets arbejde mere og mere koncentreres om de islamiske lande i Centralasien). Hans forudsætninger for at give sig i kast med en opgave som denne er de allerbedste; bl.a. taler han arabisk, og har omfattende islam-studier bag sig. Og, hvad der selvfølgelig er vigtigst: han er personlig bibeltro kristen.
Det skal siges, at det ikke er skriftets hensigt – og bestemt heller ikke denne lille anmeldelses hensigt – at bidrage til den almindelige indsovsning af det muslimsk-kristne forhold i blidelige illusioner om fremtidig fred og fordragelighed, som dem, der hersker i humanistiske lejre, hvor man dybest set mener, at alle religioner kan være ét skidt. Med den udvikling, som er sket i den globale islamiske affære i nyeste tid, er denne religion, trods sine undertiden næsten fortvivlende nære relationer til kristendommen, i færd med at udvikle sig til en international svøbe værre end marxismen, og en af de mest aggressivt antikristelige åndsmagter i vor apokalyptiske æra. Det er sandsynligt, at jo mere det lykkes at udrydde misforståelserne mellem kristne og muslimer, jo mere vil dialogen mellem dem få karakter af konfrontation, også fysisk. Der er allerede steder nok i verden, hvor muslimer myrder løs på kristne mindretal, og det skyldes ikke misforståelser, men i sidste instans Djævelens særdeles velforståede had til Guds rige.
Men så må det altså være sådan. Forfølgelser er sandhedens vilkår i denne verden. Og noget andet end sandheden, skal vi aldrig komme med.

Henrik Ertner Rasmussen:
Kristendom i Koranen
– Hvad forener og skiller kristne og muslimer?
38 sider – 54 kr
Forlaget Kontrast 1999
% 4498 4828