Eksamensretræter

Et tilbud om stilhed til at læse og forberede sig til eksamen, ro og plads til personlig fordybelse.Har du forsømt forået pga. sommereksaminerne, så sørger Økumenisk Ungdom for at råde bod på det. De afholder eksamensretræter i maj og juni, hvor der stadigt er plads til eksamenslæsning, men også stilhed og bøn.
Morgen og aften er der stille meditative morgenandagter med musik og bibellæsning.
– Jeg tror, at de to ting kombineret vil være en hjælp til eksamen, siger Dorte Mosbæk Kjeldsen (billedet), konsulent i Økumenisk Ungdom i Århus.
Læs mere på hjemmesiden www.oekumeniskungdom.dk