En kalkmalers bibelhistorie

For kalkmaleri-interesserede og konfirmand-undervisereJeg har i mange år været fascineret af kalkmalerier, men føler mig som amatør på området. Det var derfor med spænding, jeg læste Jørgen Aabenhus’ bog En kalkmalers bibelhistorie, og jeg har bestemt ikke fortrudt. Denne bog har har givet mig endnu mere lyst til at beskæftige mig med kalkmalerierne.Bogen har mange kvaliteter, hvoraf nogle skal nævnes her:
1. Beskrivelserne af middelaldermenneskets tankegang, måde at opleve på samt dets forståelse af livets sammenhænge, hvilket giver en større mulighed for, at tolke billedernes betydning.
2. Den grundige gennemgang af former og symboler, som også er en nødvendig forudsætning for, at få mening i billederne.
3. Forklaringen på kalkmaleriernes vej ind i kirken via maleren/værkstedet.
4. Den grundige gennemgang af de kirker, som rummer Isefjordsværk-stedets malerier. Denne gennemgang fortæller bibelhistorien fra skabelse til dommedag. Det giver lyst til en ferie på Nordsjælland med besøg i disse kirker.
5. De mange meget smukke billeder.
Med alle disse forudsætninger er man godt rustet til besøg i diverse kirker med kalkmalerier, med mulighed for store oplevelser.
Bogen er egentlig en lærebog til konfirmandundervisning med tilhørende elevhæfte.
I elevhæftet fortælles kort og ligefremt om kalkmaleriernes indhold og form, og det har gode arbejdsopgaver.
Desværre er der en „billedfejl“ i hæftet, idet det omtalte maleri af korsfæstelsen er blevet forbyttet med et andet. (Det rigtige billede findes i lærebogen.)
Da konfirmanderne er opvokset i en billedverden, vil de formodentlig have helt andre forudsætninger for at „læse“ billederne, end vi, der er ældre, har. Det er værd at prøve.
Hermed min varmeste anbefaling.

Jørgen Aabenhus:
En kalkmalers bibelhistorie
Bog: 140 sider 275 kr.
Elevhæfte: 48 sider 98 kr.
Religionspædagogisk Forlag 1999
% 3324 9250