KFUM og KFUKs unge er forvirrede

Over en tredjedel af KFUM og KFUKs unge tror både på reinkarnation og på, at Jesus er opstået fra de døde.”Kludetæppereligion” kalder stud.theol Hanne Jul Jakobsen fra Århus de unges tro. Hun har netop afsluttet to måneders arbejde med at undersøge, hvilken viden om kristendommen KFUM og KFUKs medlemmer mellem 16 og 25 år har.
– Jeg tror næppe, vi er de eneste, der står med det problem, at vore unge har en hullet viden om kristendom. Det er en tendens blandt alle unge. Vi er bare ærlige og har turdet være ved, at vore unge ved for lidt om kristendommen, siger Hanne Jul Jakobsen til Udfordringen.
Da Hanne selv har været leder i KFUM og KFUKs ungdomsarbejde gennem ti år, var det naturligt for KFUM og KFUKs forkyndelses- og lederuddannelsesudvalg at sætte hende på opgaven, da de skulle revidere bevægelsens kursustilbud. De ville vove at spørge de unge i bevægelsen, hvad de reelt vidste om kristendommen. Resultatet var foruroligende.
– Undersøgelsen afspejler en stor forvirring blandt vore unge, hvilket betyder, at de mangler begreber om deres kristne tro og kan sætte den sammen med forskellige andre religioner.
Det er et tegn på, at de ikke har en fast grundvold. Derfor må vi være langt bedre til at melde præcist ud, hvad der er sandhed.
Hvad ved du
om kristendommen
Hanne udvalgte 300 tilfældige KFUM og KFUK-medlemmer mellem 16 og 25 år. 126 meldte tilbage, så rapporten bygger på 7% af medlemsskaren i denne aldersgruppe.
– Vi ser nu konsekvensen af, at der er generationer, der ikke har fået kristendomsundervisning i skolen. Måske ligger konfirmationsalderen helt forkert. Jeg kender ingen 13-årige, der er interesserede i at lære om kristendom. Interessen for åndelige spørgsmål kommer først som 16-årig, siger Hanne Jul Jakobsen.
– Man kan også spørge: Hvad er vigtigst: at kende bibelsteder, eller lade indholdet af dem være en del af ens liv?, spørger den unge teolog, der snart er færdig med sit speciale om ”Fortabelse” fra Århus Universitet.
I undersøgelsen stillede hun mange spørgsmål om de unges paratviden om kristendommen for at finde frem til det reelle niveau og dermed behov for undervisning. Desuden var der spørgsmål om forståelsen af kristendommen og tilknytningen til kirken.
– Det har givet os en pejling a,f at vores kursusforløb skal være meget fleksibelt. Der skal være et oplysningskursus på et basalt niveau og stedet, hvor vi kan dele vores egen personlige tro og holdning, slutter Hanne Jul Jakobsen.