MAF evakuerer 2000 flygtninge fra Congo

På to dage lykkedes det missionsflyselskabet MAF at evakuere omkring 2000 civileMAF redder civile fra rivaliserende oprørsgrupper, der optrapper konflikten i Den Demokratiske Republik Congo. Over 50.000 er dræbt og mere end ½ million mennesker drevet på flugt.
De trækker et spor af død og ødelæggelse efter sig, hvilket har skræmt befolkningen fra vid og sans i store dele af den centralafrikanske republik.
Årsagen til den forværrede situation er dels, at FN har bedt regeringstropper fra Uganda om at trække sig ud af Congo, og dels at landets overgangsregering endnu ikke er tiltrådt. Den manglende politiske og militære styring har forstærket kampene mellem oprørsgrupper fra Hema og Lendu stammerne.

2000 civile fløjet ud

De igangværende etniske udrensninger har skabt så megen panik og rædsel i befolkningen, at det har været nødvendigt at iværksætte en større evakuering af missionsfolk og andre kristne i den krigshærgede hovedby Bunia, der ligger i Ituri-provinsen.
Evakueringsaktionen i Congo udnyttede MAF´s netværk, så 12 nationer kunne tage del i redningsarbejdet. På to dage lykkedes det MAF personel at redde 2000 mennesker ud af Bunia, hvilket er et imponerende tal set i lyset af, at det er relativt små maskiner, MAF flyver med.
MAF’s hurtige og frivillige evakueringsindsats resulterede i en TV-omtale, som bl.a. fik FN transportfly til at påbegynde flyvningen med nødstedte og overtage opgaven med at redde civile. Med baggrund i de omfattende myrderier, der foregår i landet, har FN bedt en række lande – herunder Danmark – om at bidrage til en FN-styrke, der kan skabe fred.
Den danske regering er nu ved at undersøge, om det kan lade sig gøre. Ifølge statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) kan man fra dansk side ikke bare stiltiende se på, at folkemord finder sted, og derfor føler man en forpligtelse til at gå ind i denne opgave.
Han tilføjede dog, at det er meget uklart, hvordan en sådan skal ledes, og det skal være afklaret, inden man vil give et endeligt dansk svar.
Indtil videre har Frankrig som det eneste land sendt militære observatører til Den Demokratiske Republik Congo.

MAF giver evangeliet vinger

Hvert syvende minut døgnet rundt starter et MAF-fly et eller andet sted i verden for at bringe nødhjælp, hjælpearbejdere, læger, sygeplejersker, patienter, præster, missio- nærer og evangelister frem til deres bestemmelsessted.
MAF har 160 fly stationeret i mere end 25 u-lande, som hjælper lokale kirker, missionsselskaber og nødhjælpsorganisationer med billig flytransport af missionærer, læger og patienter. MAF er også elektronik på højt plan, e-mail hubs, radioteknik, satellitnavigation m.m.
MAF har i dag ca. 500 personer ansat i aktiv tjeneste.
MAF opererer i fattige lande med ringe infrastruktur, og hvor landtransport er vanskelig, risikofyldt og tidskrævende.