Noter uge 19

Teologer stiller skarpt på den ny salmebog

„Syng Herren en gammel sang“ er overskriften over en temadag om den ny salmebog på Menighedsfakultetet den 23. maj
Hvad er det så for en salmebog, som fra Pinsen vil blive brugt ved gudstjenesten i landets kirker?
Sognepræst Thomas Jakobsen, lektor teol. dr. Asger Højlund (billedet) og sognepræst Claus Henry Olsen fra den arbejdsgruppe, der udarbejdede et responsum på vegne af Menighedsfakultetet og Dansk Bibel Institut, vil præsentere den nye salmebog ud fra tre synsvinkler: „Salmen og læren“, „De nye salmers gudsbillede“ og „Tilbageføringsprojektet“. Og cand. mag. Sara Dahlmann vil med afsæt i sit arbejde med salmer i Århus Valgmenighed spørge: „En salmebog til tiden?“ Derefter vil der være paneldiskussion.
Der er kommet en del salmer fra vor tid med i den nye salmebog, en meget blandet samling tekster, både hvad angår udtryk og teologisk og poetisk kvalitet. Asger Højlund vil se, om der kan siges noget samlende om teologien i de nye salmer.

Berntsen til Kolding

„Mirakler i Kolding“ er overskriften, når den kendte helbredelsesprædikant, Hans Berntsen, prædiker i Apostolsk Kirke på søndag.
Hans Berntsen lover personlig forbøn til alle, som er interesseret. Møderne afvikles af Mission Danmark, som er den organisation, der står bag Hans Berntsens virke som prædikant.
I TvDanmarks program: 48 timer – helbredt af Gud, fandt helbredelser sted for åben skærm, og store mirakler har efterfølgende fundet sted, både på møderne og under telefonhenvendelser, hvor mennesker er blevet helbredt for mange forskellige lidelser.
I Kolding holdes mødet i samarbejde mellem Mission Danmark og Apostolsk Kirke, Kolding, der også har stået bag møderne i Kongreshallen, med bl.a. Charles Ndifon.

Christian Hedegaard holder kampagne i Ringkøbing

Jesus Kirken inviterer til en mødeserie under temaet „Åndens Magt“.
Møderne med evangelist Christian Hedegaard og hans team finder sted fire aftener i træk d. 15-18. maj.
– Vi forventer, at hvad som helst vil ske. Dvs. vi går efter frelse, helbredelse, udfrielse, omvendelse og genoprettelse, udtaler kirkens præst Peter Skov.
Hedegaard har haft succes med konceptet „Åndens Magt“, senest i Norge, hvor mange kom til tro i en bar i Oslo. Konceptet er foredrag, spørgsmål og svar og forbøn for dem, som vil mærke suset fra Helligånden.

Forårskoncert og
fællessang i Adventskirken

Adventskoret sætter fokus på årstiden og afslutter sæsonen med en forårskoncert i Adventskirken onsdag aften d. 14. maj.
Man vil kunne høre musik af bl. a. Carl Nielsen, Benny Andersen og Jesper Madsen. Koret dirigeres af kirkens organist, Peter Jensby Jensen, som også vil spille på kirkens orgel, foruden at der vil være rig mulighed for selv at synge.