Ny Ungdomssekretær i Israelsmissionens Unge

Cand.theol. Ulrik Jensen tiltræder 1. juli stillingen som ungdomssekretær i Israelsmissionens Unge (IU).I efteråret er Ulrik på pastoralseminariet i Århus og arbejder derfor på nedsat tid for IU. Men fra 1. januar ’04 flytter han til Christiansfeld med hans kone Karin, datteren Kathrine og deres sidste nye skud på Jensen-stammen, som Karin venter i juni.
Inden skal Ulrik afslutte sit teologistudium fra Århus Universitet og Menighedsfakultetet, hvor han før sommerferien afleverer sit speciale om missionæren Lesley Newbegin og mission i en multireligiøs kontekst.
Ulrik Jensen har rejst med IFES (internationalt KFS) på missionsfremstød både til Rusland og i et samarbejde med Den Danske Israelsmission som teamleder i Jerusalem. Den 30-årige teolog har også studeret ½ år på Universitetet i Berlin. Endelig har han været næstformand i Israelsmissionens Unges lokalforening i Brabrand gennem tre år.