Præster: Udbetal overarbejde

– Folkekirkens præster må have udbetalt de timer, der rækker ud over en 37 timers arbejdsuge.Det siger sognepræst Søren Sievers fra Frederiksberg Kirke, der er formand for en lokalkreds af præsternes fagforening, Den Danske Præsteforening, til Kristeligt Dagblad.
Præsterne er trætte af de lange arbejdsuger uden at de får en eneste krone ekstra for det. Pengene skulle allerede ligge klar fra en aftale mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation, så det umiddelbart ikke vil belaste den kirkelige økonomi.
Det er et usædvanligt initiativ, der kan ændre præsterollen og risikere at gøre kirkens forkyndere til funktionærer.
Selvom det nogle gange vil give præsterne en ekstra overarbejdsbetaling på 10.000 kr. om måneden, advarer biskop Kresten Drejergaard (billedet) præsterne, fordi deres krav vil give en omfattende kontrol af præsternes arbejde.
– Det vil komme til at røre for meget ved præstens frihed til selv at tilrettelægge sit arbejde, og den må vi ikke sælge ud af, siger formanden for præsteforeningen, Helle Christiansen, til Kristeligt Dagblad.