Afghanistan – et år efter

Mission Øst var en af de organisationer som trådte hurtigt til efter krigen mod terror i Afghanistan. Nu er bl.a. Taloqanprovinsen ved at komme på fodeNu er det et år siden Mission Øst kom til Taloqan i det nordøstlige Afghanistan.

På det tidspunkt var situationen meget vanskelig, fordi Taloqan med sin beliggenhed på frontlinien mellem Taliban og Nordalliancen havde været udsat for store lidelser, og hele atmosfæren var stadig meget spændt og situationen usikker. Man så rester af sprængte panserkøretøjer langs vejene, nogle af husene var stadig minerede, og mange afghanere gik rundt på gaden med deres automatiske geværer.
På den humanitære front var situationen, at internt fordrevne folk langsomt var ved at vende tilbage til deres landsbyer og huse blot for at opdage, at de var blevet hærgede og ødelagte. Døre og vinduer af træ var blevet brugt til brænde, personlige ejendele var plyndret, og markerne var fulde af miner. Sommetider var der smidt dyrekadavere og andre gange lig af mennesker i brøndene, så vandet var blevet udrikkeligt.

Hurtig aktion

Som svar på denne situation handlede Mission Øst og de andre hjælpeorganisationer hurtigt, og på kort tid blev der opført midlertidige boliger og mobile sundhedsklinikker samt uddelt tæpper, komfurer, olielamper og forskellige fødevarer. Mission Øst var med Danida-midler engageret i uddeling af fødevarer. Der blev distribueret i alt 540 tons ris, olie, bønner og salt tilsat jod til ca. 18.000 mennesker i Taloqan-distriktet. Mission Øst distribuerede ligeledes såsæd og gødningsmidler, genetablerede biveje og hjalp med genindretning af kvindeafdelingen på Taloqans hospital med midler stillet til rådighed af det britiske udenrigsministerium, FN og en privat fond i Luxembourg.

Hvordan er situationen lige nu?

Situationen har ændret sig. Minerydningsorganisationen ”Halo Trust” har gjort et rigtig flot stykke arbejde med at få fjernet miner, så bønderne endelig kan pløje deres jord og dermed skaffe sig en ris- og hvedehøst.
Desuden er den politiske situation her i nordøstområdet til forskel fra det sydlige Afghanistan forholdsvis stabil. Der har kun været få episoder med trusler mod sikkerheden. Lyden af skud og eksploderende bomber er næsten forsvundet, og folk går ikke længere rundt med deres geværer på gaden.
Flygtningenes tilbagevenden har haft en positiv indvirkning på erhvervsliv og handel ­ de har nu travlt med at genopbygge deres hjem og tilværelse. Det lokale marked er som en bikube af aktivitet. Håndværkerne har ikke tid til at hvile sig, og bygningsingeniører er deres vægt værd i guld.

Fra nødhjælp til udviklingshjælp

Det betyder, at Mission Øst bevæger sig fra nødhjælp til udviklingshjælp for at ramme behovene mere præcist. Det var med dette mål for øje, at Mission Østs team, i nært samarbejde med lokalsamfundet, lavede undersøgelser, skrev ansøgninger og lykkedes med at finde midlerne til udviklingsprojekterne.
Et af disse projekter ledes af Terry Taylor (en ingeniør fra England) og finansieres af Danida, og beskæftiger ca. 4.000 arbejdere. Når det er færdigt vil der være bygget 35 km. biveje, vil landsbyen Lataban have en ny skole, ligesom der vil være bygget 4 vandreservoirer og en ny vandforsyningslinie til drikkevand for beboerne i området. Hver enkelt arbejder vil som løn for deres arbejde modtage 200 kg hvede, olie og bønner.

Mission Øst på TV

I Afghanistan har Mission Øst lige haft besøg af et tv hold fra TV2, der har lavet optagelser til et dokumentarprogram om Afghanistan et år efter og om Mission Østs projekter i det sønderbombede land. Dokumentaren bliver sendt mandag den 23. december kl. 23.00 på TV2, og søndag den 22. december kl.
20.30 bringer TV2s nyhedsmagasin Dags Dato en smagsprøve på dokumentarprogrammet.