Tine Lindhardt
Biskopkone ny general- sekretær for Bibelselskabet

Det Danske Bibelselskabs bestyrelse har ansat cand.theol Tine Lindhardt som ny generalsekretær i Det Danske Bibelselskab. Tine Lindhardt tiltræder stillingen d. 1. marts 2003.Tine Lindhardt er 45 år, gift med biskop Jan Lindhardt og har 2 børn.
Tine Lindhardt er uddannet som cand.theol fra Aarhus Universitet i 1985. Hun har bl.a. været sognepræst i Hadsten Pastorat og Vor Frelsers Kirke, Horsens i en årrække, indtil hun i 1998 kom til Danmarks Radio, hvor hun i dag er redaktionsleder for Kirke-Tro redaktionen.
Sideløbende har hun været undervisningsassistent i Gammel Testamente og ekstern lektor på Aarhus Universitet, undervist på ”Teologi for Lægfolk”, på Præsternes Efteruddannelse og mange andre steder. Hun er forfatter til en række bøger og publikationer, ikke mindst om Bibelen og de bibelske fortællinger.
– Selv om jeg ikke er vokset op med Bibelen, har den og dens fortællinger og forkyndelse lidt efter lidt lagt sig ind under huden på mig, fortæller hun. – Personligt i den forstand, at jeg har svært ved at forestille mig mit liv uden disse fortællinger som fundament. Arbejdsmæssigt i den forstand, at jeg gennem mine knap 15 år som præst, som foredragsholder, som klummeskribent, som underviser og de sidste fem år som tilrettelægger af radioudsendelsen Mennesker & Tro på P1, søndag kl. 08.03-9.00, har set det som en væsentlig opgave at få fortalt og forkyndt den bedste og mest livgivende historie, jeg kender: den bibelske, siger Tine Lindhardt. – Og jeg har vanskeligt ved at få øje på et mere meningsfuldt arbejde end at skulle fremme bibellæsning og bibelbrug og at skulle inspirere medarbejdere til at komme ud med Bibelen, tilføjer hun.
Tine Lindhardt afløser Morten Aagaard på den ansvarsfulde post.