Erling Tiedemann bliver redaktør

Afgående formand for Det etiske Råd, Erling Tiedemann, bliver pr. 1. januar chefredaktør for Katolsk Orientering. Bladet udkommer hver 14. dag.Den 70-årige Erling Tiedemann er oprindelig læreruddannet, men mest kendt for sin rolle som amtsbormester i Vejle gennem 20 år. De sidste tre år har han været formand for Det etiske Råd, der skal rådgive regeringen i medicinetiske spørgsmål. Forinden var han i 5 år leder af Pastoralcentret i Den katolske Kirke, hvor Tiedemann også har sit åndelige ståsted. 2 års studier i bibelteologi i Paris er det da også blevet tid til.
Hustruen Vivian Tiede-mann skal i egenskab af redaktør for Danmarks Katolske Kvindeforbunds blad, DKKF-Nyt, bistå sin mand i det redaktionelle arbejde