Nyt fra Christiansborg
Er EU en kristen klub?

Sådan spørger en engelsk avis efter sidste uges EU-topmøde i KøbenhavnSent fredag blev det besluttet at udvide EU fra 15 til 25 lande. Men hvad med Tyrkiet? spørger den engelske avis, The Guardian.- Her var der mulighed for at demonstrere, at EU ikke er en eksklusiv „kristen klub“, og at EU fuldt ud havde forstået sin symbolske såvel som praktiske rolle i at fremme fælles værdier og rettigheder, skriver avisen.
Kristendemokraternes talsmand i Sverige, Holger Gustafsson, ønsker også, at der snarest bliver sat dato for en indlemmelse af Tyrkiet i EU. Han foreslår, at Tyrkiets ansøgning tages op igen allerede i 2005. Mod 2007, som er årstallet EU pt. arbejder med. EU vil i 2004 prøve Tyrkiet i den såkaldte demokratitest.
Men Hans Gert Poettering, leder af sammenslutningen af kristendemokrater og konservative, EPP, i Europa Parlamentet maner til besindelse:
– Vi mener ikke, at det er tidspunktet at haste med at give Tyrkiet en særlig dato for optagelsesforhandlinger.

Vent og se

Søren Harslund, medlem af Kristeligt Folkepartis internationale udvalg, maner også til besindelse:
– EU må vente og se, om de reformer, Tyrkiets nye ledelse har søsat, får praktisk betydning, før det har mening at stille Tyrkiet realitetsforhandlinger i udsigt.
– EU har ikke kulturelle eller religiøse kriterier for medlemskab. Det ville også skabe problemer, da hverken de nuværende medlemslande eller ansøgerlande er særlig homogene i kulturel eller religiøs henseende, skriver han i et læserbrev i Kristeligt Dagblad.
Resultatet efter topmødeforhandlingerne, som blev ledet af statsminister Anders Fogh, er, at Cypern, Malta, Tjekkiet, Ungarn, Estland, Letland, Lituaen, Polen, Slovakiet og Slovenien blev medlemmer af EU.