Militarisme

Det er imponerende og glædeligt, at de har indsamlet 43 mio. kr. til det ulykkelige irakiske folk. Men samtidig er der desværre kommet en negativ bevægelse i vort folk: Siden vort lands ulykkelige tilslutning til NATO i 1949 er vort folk blevet stadig mere militariseret. Dette kommer bl.a. til udtryk i, at Danmark to gange inden for de sidste fire år har deltaget i en angrebskrig.
Folkekirken lader sig gennem feltpræsteordningen og soldaterhjemsbevægelsen spænde foran militarismens vogn. Lyspunketet i denne situation er det stigende antal militærnægtere. Måtte disse i langt højre grad end tilfældet har været i den sidste generation drage konsekvenser af deres militærnægtelse, og blive livsvarige medarbejdere i fredsarbejdet.
Henning Sørensen
Irisvej 17, 8500 Grenå