Ordet og Israel sender nye folk til Israel

Bevægelsen Ordet og Israel har ansat den 23-årige social- og sundhedsassistent Judy S. Jochumsen som medarbejder i bevægelsens sociale/diakonale arbejde i Jerusalem. Hun blev udsendt fra Indre Missions samfund i Hedensted den 10. december og rejser til Israel den 2. januar.
Endvidere har Ordet og Israel ansat 2 volontører, som medarbejdere i Jerusalem. Det drejere sig om den 26-årige Anne Sode Grønbæk og den 22-årige Christine Rau Petersen. De har begge i efteråret været elever på Ordet og Israels discipelskole i Tiberias.
Ansættelserne bringer Ordet og Israels samlede medarbejderflok i Israel op på ialt 8.