Protest mod porno på lokal tv-kanal

En gruppe fra Pinsekirken på Amager har fået nok af kanal 23’s porno-udsendelser, der fylder skærmen flere aftener om ugen fra kl. 22Der er kamp om kanalerne i København, og det går ud over de små ikke kommercielle tv-stationer.Den lille lokale tv-station Airport-TV, der overvejende sender kristne tv-programmer, er kun blevet tildelt to timers sendetid om ugen, ligesom hidtil – de har ønsket syv. En gruppe arabere må klare sig med to timer i stedet for tre – tidsprioriteterne er gået til den kommercielle kanal 2000. For at øge seertallet og dermed skabe grundlag for et bedre reklamesalg, bliver tiden brugt til at sende “hård porno”, oplyser Kirsten Nielsen fra Airport TV.
Direktør for Kanal 2000, Claus Sørensen, oplyser til dagbladet Information, at seertallet er steget med 113 procent fra maj til december 99, han oplyser, at der ikke sendes porno med vold eller tvang.
Tv-stationen Airport-TV blev sammen med andre små ikke kommercielle tv-stationer udskilt fra kanal 60, og fik kanal 23, som overvejende skulle være deres kanal.
– Men der gik ikke lang tid, før vi blev overmandet af de kommercielle kanaler fra kanal 60, som pressede på for at få mere og bedre sendetid på kanal 23. Nu har de overtaget den bedste sendetid om aftenen, for herfra at sende hård porno flere aftener om ugen, siger initiativtageren til protesten, Kirsten Nielsen.
Kirsten Nielsen har sammen med en lille gruppe fra en lokal pinsekirke på Amager aftalt med Tove Videbæk, KRF, at møde medlemmer af folketingets bedegruppe d. 25.2. dels bede for “kanal 23”, og dels protestere imod, at den bedste sendetid bruges til porno på de små tv-stationers bekostning. Det sker samtidig med, at Moses Hansen mødes med Tove Videbæk i forbindelse med hans 40 dages bøn og faste for Danmark.
Tove Videbæk rejste spørgsmålet om pornografiske udsendelser i lokal-tv i december sidste år. Her henviste kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen (R) til, at ansvaret for kanaler og sendetid ligger hos de lokale radio- og fjernsynsnævn.
Tildelingen af kanaler og sendetid i Købenahvn hører under et samlet radio/tv-nævn for Frederiksberg og Københavns kommune og Københavns Amt.
Mediekonsulent Bo Torp Pedersen vil nu henvende sig med en protest til nævnet på vegne af Kristelig Lytter og Fjernseerforening.