Bibel til motorcykelfolket

Dansk bibel designet til motorcyklister er netop udkommetSå fik Danmark endelig sin helt egen udgave af Bikerbibelen. Sidst i juni sendte trykkeriet oplaget på 11.000 eksemplarer med fragtmanden til en flok glade motorcyklister, som længe har drømt om en dansk bikerbibel.I flere år har en gruppe fra MC Kirken og og motorcykel-klubberne MC Kilden og MC Exodus nemlig arbejdet for at skaffe penge til et Nyt Testa-mente målrettet specielt til motorcykelfolket. Ud over de bibelske tekster er der i Bikerbibelen vidnesbyrd fra motorcyklister, som har ople-vet Guds kraft, ligesom der er annoncer fra bl.a. et par MC-forhandlere.
Udgivelse er sket i samar-bejde med organisationen Bible for the Nations.

Kostede en kvart million

En lignende bibel har man i flere år haft i både Norge, Sve-rige og Tyskland. Og der er nærmest rift om dem.
– På etår blev deri Sverige delt 10.000 eksemplarer ud. Og jeg kommer lige fra et MC-træf i Hamborg med 37.000 deltagere, hvor der blev uddelt omkring 5.000 Bikerbibler, fortæller bikerpræst Per Hansen fra MC kirken.
Han har været en af primus motorerne i indsamlingen til den danske bikerbibel. 250.000 kroner har det kostet at trykke 11.000 eksemplarer, og pengene er kommet ind fra både private og fonde. Indsamlingen er sket gennem Kirkeklokkens Missions Indsamling, og de spyttede de sidste 100.000 kroner i kassen, så projektet kunne blive en realitet.

Motorcykelgudstjeneste i Odense Domkirke

Per Hansen glæder sig nu ekstra meget til sommerens forskellige MC-træf, hvor han regner med at forære mange danske bikerbibler væk. Til at begynde med præsenterer han den på tre kristne stævner for at vise, hvad projektet er endt med. Men efter et besøg på FamilyCamp i Ålbæk kører han videre mod nord til Træf på Toppen.
Et motorcykeltræf i Skagen, som samler 5-6.000 MC’ere. Med til Skagen tager et par stykker fra MC Kirken og MC Kilden.
I august går turen til Must’n Race Day i Randers, hvor der forventes 6-8.000 deltagere, og den første weekend i sep-tember går turen så til HC Andersen MC Parade i Odense.
– I Hamborg var der en MC-gudstjeneste, og den har inspi-reret arrangørerne i Odense til at lave noget lignende. De ret-tede derfor henvendelse til os for at spørge, om det var no-get, som vi kunne hjælpe med, fortæller Per Hansen.
Det er første gang, der bli-ver holdt gudstjeneste ved et MC-træf i Danmark. Gudstje-nesten kommer til at foregå i Odense Domkirke, og Per Hansen satser på, at han også i den anledning kan reducere antallet af bikerbibler på lager-hylderne.