Atomtidens salme

I den nye salmsbog mangler vi afdøde forfatter og salmedigter Hakan Holms tidsaktuelle salmer. Et vers derfra lyder således:

Atomtidens salme er kommet
den taler klart og uforblommet
om dommedags bombernes regn.
Den taler om frelse til alle,
der søger den Gud, der kalder
til sidste nu med sine bud.

Alfred Johannesen
Lundtoftevej 45
4293 Dianalund