Det Radikale venstre bøjer sig for presset

I vor tid giver Det Radikale Venstre efter for presset fra samfundets mest rå og primitive kræfter. På sit Landsmøde i weekenden den 13.-14. september stemte 251 stemmer for og 172 imod en legalisering af hash. At vort samfund har store problemer med de to allerede åh så frie rusmidler alkohol og tobak har ikke kunnet hindre, at det før så intellektuelle radikale parti, har ladet sig presse af gadens parlament, og dermed afskrevet sin gamle kongstanke, om at skabe et så godt samfund, at ingen flygtede ind i rusmiddelbrug.
Et lyspunkt i de radikale hashtåger er, at Marianne Jelved har meddelt, at hun til trods for sit partis flertal, vil stemme mod fri hash når og hvis forslag derom kommer til behandling i folketinget. Se det er et udtryk for radikalisme.
(Forkortet, red.)

Henning Sørensen
Irisvej 17
8500 Grenå