Roskilde Festival: Fra drukkultur til levende vandstrømme og forvandling

Tonny Møllerskov

Danmarks unge er kendt for umådeholden druk – organiseret virkelighedsflugt.

165.000 sjæle valfarter til Roskilde Festival, hvoraf de 30.000 er frivillige. Mor og Far Danmark giver deres børn verdens tomhed i arv. Forældrene ønsker, at børnene skal blive lige som dem selv, men Herren Jesus kalder på de unge: “Kom til mig, alle I som arbejder og er tungt belæssede, og jeg vil give jer hvile.” Coronagenerationen er bekymret for, at de ikke vil få samme levestandard – dvs. “tomhed, tomhed, alt er tomhed” – som deres forældre.

Denne frygt samt den tomhed, som ungdommen lever i, gør – sammen med alle de andre “rystelser i verden” – at en pæn del af de unge er blevet åbne for at udforske den kristne tro, og når de får Guds kraft åbenbaret gennem frelse, helbredelse og befrielse, så griber mange Kristus.

Helbredt på Roskilde

I 2023 var vi to kristne, der brugte fem dage på at række ud til de unge på Roskilde Festival. En dag brugte vi 2-3 timer på at vidne og bede for syge. I en gruppe på otte så vi tre unge blive helbredt, Jesus blev åbenbaret for dem, og de vidste nu, at Guds kraft og kærlighed er virkelig. Der skal meget lidt til, for at de unge vender sig fra verdens tomhed til verdens frelser, for de hungrer efter at opleve Guds Riges realitet: Frelse, Helse og Frihed.

De vil ikke blot høre ord, men se Helligånds- og kraftsbevis. De åndeligt blinde får ved Guds kraft deres syn.

1.000 kristne på Roskilde?

Herren har lagt mig på hjerte, at han ønsker, at 1.000 kristne skal bruge otte dage på at gå i forbøn for og evangelisere på Roskilde Festival i dagene 29. juni – 6. juli 2024. Jo flere, der er til stede i Roskilde, desto bedre. Uanset om du er forbeder eller menneskefisker, er din deltagelse vigtig. Måske beder du med hjemmefra, men vi beder for, at alle troende må have frimodighed til at være til stede.

Frimodighed og forbøn bør høre sammen, lige som frimodighed og evangelisation gør. For Herren siger: “Frygt ikke, for jeg er med dig”. Hvor meget har Jesus Kristus forvandlet dit liv, du kære Guds barn og Jesustjener? Motivationen for at dele Jesus Kristus med ufrelste kommer af taknemligheden over, hvad Faderen og Sønnen har givet os troende.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Evangelisation er vores proklamation af den taknemlighed. Den får villige fødder til at gå, får tungen til at tale, hjertet til at bevæges af næstekærlighed og hænderne til at række ud, når vi iagttager ufrelstes nød. Taknemligheden kan dog kun tilkendegives på rette måde, når den kristne er fyldt med frimodighed. Helvedes hær arbejder hele tiden med manipulation, som fører til forførelse.

Jeg har som kristen selv været forført af menneskefrygt i fem år, hvilket hindrede mig i at dele Guds Ord med ufrelste. Lad enhver gøre, som vi kan læse i Apostlenes Gerninger kap. 4,31, at apostlene gjorde:

Bede Herren indtrængende om at sende frihed og mod til at proklamere Kristus i herlighed og opstandelse, så får vi samme bønnesvar, som apostlene gjorde:
“Og da de havde bedt, rystedes stedet, hvor de var forsamlet; og de blev alle fyldt med Den Hellige Ånd, og talte Guds Ord med frimodighed.” Det kræver bøn, tro og handling. Meget simpelt: “Bed, og der skal gives jer. For enhver som beder får.” Matt. 7,7 og 8. ”Og Guds fuldkomne kærlighed uddriver frygten”.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Missionsbefalingen er ikke et valgfrit fag

Roskilde Festival kaldes en kulturbegivenhed, men er i virkeligheden Satans redskab til fremme af ugudelighed, perversion og destruktiv løssluppenhed.
Helligånden er på jorden for at vi kristne, Jesus-menigheden, skal udbrede frelsen i Kristus til alle sjæle i vort land. Vi er blevet udrustet til at rive afgudernes mure i Danmark ned.

Sidste års indtryk ved festivalen var helt klart, at de kristne ikke var til stede for Danmarks ungdom i de otte dage. Tager menigheden i Danmark på ferie, mens unge kvinder og unge mænd synker ned i verdens dynd af rock, druk og utugt? Herren ønsker, at disse unge mennesker skal blive vore kristne søstre og brødre. Herren kalder dig og mig, Kristus-menigheden, til at rejse sig med ét formål: At syndige sjæle skal blive frelste disciple.

Vi har som kristne fået givet frelsen, Bibelen, Helligånden og meget mere, samt total frihed i Danmark til at forkynde evangeliet. I Lukasevangeliet 12,48 står der:
“For enhver som gives meget, af ham skal der kræves meget.” Roskilde Festival bør være Kristi menighed, som i nød for sjæles frelse og Kristi herlighed rejser sig for i enhed at forkynde Kristi evangelium: Det eneste håb for Danmarks ungdom. Missionsbefalingen er ikke et valgfrit fag i den kristne skole.

Kan du investere otte dage af dit kristne liv på at række ud til ufrelste unge og voksne på Roskilde Festival 2024? Det er en investering, som giver udbytte af evighedsværdi til ære og herlighed for vor fader og frelser, Jesus Kristus.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Deltag allerede nu

Vi forventer at have en stor bededag/weekend for Roskilde Festival samt vedvarende forbøn. Sjæle frelses og troende udsendes med forventning om Herrens indgriben i kampen for sjæle. Troende, fyldt af Helligånden, udrustet og udsendt af Kristus, der leder og fordeler sin menighed i Roskilde og ved andre festivaler i Danmark. Overalt har syndere brug for at høre sandheden, som frelser og gør fri, så de kan tjene kongernes konge og herrernes Herre. Bed, fast og gå for Herren. Følg med på vores Facebook-side ”Festival Outreach Danmark”.