Aktive seniorer bør tage sig af unge og ’adoptere’ dem som åndelige børnebørn

Vi, som er Guds børn, frelst af nåde ved tro, er ikke underlagt verdens normer, men Guds Riges. Vi vandrer i tro. Vi tror på Guds mirakuløse kraft til at gøre det overnaturlige både for os og gennem os.

Vi har Moses, Josva, Paulus og David som rollemodeller! Derfor skal vi heller ikke lade verden stemple os som “udbrændte”, “gamle” og “svage”, når vi bliver pensionerede, efterlønnere m.v. “For mennesker er det umuligt, men for Gud er alting muligt. Og alting, hvad end I beder om i bøn, og tror på, skal I modtage.” (Mattæus 19:26 og 21:22).

Bære frugt i alderdommen

“De retfærdige…skal stadig bære frugt i alderdommen; de skal være frodige og blomstrende.” (Salme 92:12 og 14). Kristne seniorer (60+ år), som er Guds børn og Herrens tjenere, har ikke blot Helligåndens kraft fra Gud, men også næstekærlighed og livserfaring, som gør dem til en velsignet, omsorgsfuld, udholdende hær, der især kan nå deres potentielle, åndelige børnebørn på 14-25 år.

Det er godt at have tid til sine egne børnebørn, fritid, rejser, haven, frimærker og senioraktiviteter, men Herrens Ord siger stadig: “Søg først Guds Rige”. Verden er Satans hjemmebane (Galaterbrevet 1:4) Han arbejder non-stop på at forføre de frelste til at investere i denne verden.

Men Herren siger: “Har det du gør evighedsværdi? Herliggør det Jesus Kristus? Fører det din næste nærmere Gud? Præsenterer du Jesus og hans håb og kraft, så Han kan frelse og helbrede din omgangskreds?”

Børn og unge er udsat

Kernefamiliens struktur er svag, fordi far og mor skal på arbejde på fuld tid – så børnenes omgang og kommunikation med forældrene er begrænset og utilstrækkelig. De fleste forældres kendskab til Bibelens ord og retfærdighed er meget begrænset eller nul! Nogle forældre kan ikke dele Ordets trøst, visdom og kraft med deres børn – de er blinde vejledere! Derfor har vor Fader og Frelser brug for os, modne seniorkristne som ambassadør.

Ufrelste teenagere har brug for “bedsteforældre”, hvis største aktiver er tid og opmærksomhed, som de unge hungrer efter. Far og mors jagt på guldkalven gør, at disse unge næsten er forældreløse i relation til voksenkontakt.

Teenagerne vil gerne høre om meningen med livet – fra Bibelen. Så tal om Gud, synd, frelse, sandhed og løgn, frelse og fortabelse! Ingen “hellige køer” her – kun realiteter. Ofte kan én frimodig Jesus-senior vidne til en hel klasse skoleelever – for Herren fastholder dem!
Hvad er hemmeligheden bag disse børns desperate længsel efter livsrealitet?


Artiklen fortsætter efter annoncen:Rigtig mange børn er blevet opdraget af pædagoger og efterladt i børnehaver og vuggestuer. De har et megastort kærlighedsunderskud. Velstandens pris er, at mange unge er bitre og vrede. Vi viser dem kærlighed og fører dem hen til Jesus, som vil dække alle deres behov.
Børnene er trætte af at være “ofre”, de ønsker komme ud af tomheden og finde meningen med livet.

Det kan vi alle

Om 6 måneder bliver jeg folkepensionist. Ved omgang med teenagere og yngre voksne, især på gågader, har Herren vist mig, at jeg fungerer som bedsteforælder for Danmarks fortabte, forældreløse og gudløse sønner og døtre. Dette kan alle kristne seniorer også være. Det kræver kun Guds kærlighed til ufrelste, tro på Herren samt villighedens og frimodighedens sko.

Disse unge har fået en pc, mobiltelefon m.v. og kan kommunikere med omgangskredsen. Men Gud kan de ikke kommunikere med! Når vi kristne beder, inden vi går ud og indvier os til Herren, og vi så taler Ordet, så er det Herren, der gennem os leder samtalen. Og Guds Søn fører de “hjemløse” danske børn til deres Frelser og Fader, Gud.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Derfor er det nemt for dig og mig at dele Guds Ord med teenagere, fordi de er åndeligt underernærede og ensomme.
Så kan vi tale om evigheden (liv og død) og skyld (De 10 Bud) – og stille dem spørgsmål, som :

“Johnny, har du nogensinde tænkt på, hvad der sker efter dit liv er forbi?“
“Louise, hvor ville du være i morgen, hvis du døde i dag?”

Det kan næsten ingen svare på. Og så lytter de. Når vi kan fortælle dem, at Jesus Kristus ikke er døden og begravelsen, men opstandelsen og livet – får de levende håb (1. Peter 1:3).

Samtalerne kan tage fra 30 sekunder til 60 minutter. Og netop den tid, du og jeg som kristne seniorer investerer i disse tørstige åndelige børnebørn, er vores kærlighedserklæring Jesus.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Hvad lever du for?

Vi må som kristne ikke lade mediernes præsentation af teenageres holdninger og handlinger give os en negativ holdning overfor disse potentielle, åndelige børnebørn – og se dem som oprørske ballademagere, forkælede og fordrukne unge, for de lever i verdens tomhed, fordi de simpelthen aldrig har fået præsenteret meningen med livet. Og dette er din og min opgave.

Spørgsmålet er: Lever du for at dit kristne liv skal bære frugt for evigheden? Eller er du optaget af bankospil, kultur, rejser, sport, haven m.v.? Mange kristne er påvirket af menneskefrygt og vantro. Men husk, at din Gud er almægtig, og Kong David sagde i Salme 27: “Herren er mit lys og min frelse, hvem skal jeg frygte?”

Lad os hver især opfylde Herrens kald om at vinde sjæle. Der er arbejde for enhver!

Du må aldrig lade dine omstændigheder afgøre, hvad du kan gøre for Herren! Men tro og kald på Herren. Den svage får kraft fra Herren. Den syge læger Herren. Har du brug for forbøn, så find en forbeder for syge.

Selv troende, som er meget begrænset fysisk, kan altid bede, og man kan sende traktater til ufrelste. Du kan lægge hånd på de syge og bede troens bøn. Lad os hver især ikke lade nogen mulighed forblive uudnyttet, men lad os tro, at Herren som giver os ånde, også giver os evnen til dagligt at så Guds Ord, så det får evighedsværdi.

Rejs dig op, du Jesus-senior!
Gør det og gør det nu.

Artiklen er forkortet af
redaktionen, men indholdet er bevaret. Tonny Møllerskov er en
uafhængig gadeevangelist.