En vandring rundt om fortabelsens bjerg

Bogens redaktion har gjort et imponerende arbejde i at samle bidrag fra flere forfattere, som byder på en glimrende sammenhæng i emnet himmel og helvede.

Hver forfatter giver en nuanceret teologisk forståelse af frelsen, fortabelsen, synd, ondskab og dom. Her er vægtige argumenter, der peger frem mod frelsen. Der går en rød tråd gennem bogen, så man gradvist nærmer sig fortabelsens bjerg ved at gå rundt om det! For livet bærer på en risiko for fortabelse!

Her er seriøs, sober og saglig inspiration til at forstå fortabelse og frelsen ud fra flere forskellige kilder og vinkler ledsaget af litteraturlister og krydret med berigende citater. Livets Risiko fortjener derfor en bred læserkreds!

Fortabelse eller frelse

Fortabelsen er ubærlig, man ville helst undgå at befatte sig med den. Og så alligevel – det er som et bjerg, man ikke kan komme udenom! Derfor er det værd at udforske, for det viser også frem til forkyndelse om Jesus som den, der frelser fra fortabelse samt det endelige opgør med al ondskab.

Præst og formand for Indre Mission Hans-Ole Bækgaard,

Bogen starter med at belyse Bibelens budskab i både GT og NT, kirkefædrene, og de oldkirkelige fortalere for læren om alles frelse, selv om de troede på dommen som en realitet! Flere vinkler belyser det rimelige eller urimelige i frelse og fortabelse. Den røde tråd er emnet ”den dobbelte udgang” dvs. enten bliver man frelst eller fortabt.

Modsat alles frelse (apokatastasis). Temaerne dækker bl.a.: Skal frelse og evigt liv ses som tilegnelse eller tilregnelse; Guds retfærdighed set i lyset af Guds vrede og den evige dom. Til sidst et kapitel om dommedag i islam og kristendom samt kapitler om dommedagsperspektivet i nutiden og Guds kærlighed.

Alles frelse?

Flere forfattere går bagom den forståelse, at alle mennesker i sidste ende bliver frelst. Det hænger sammen med, at fortalere for alles frelse bygger på fejltolkning af frelse og


Artiklen fortsætter efter annoncen:sognepræst Jørgen Sejergaard,

dermed også af ansvar og konsekvenser af synd og ondskab. Fx har bogen opgør med de, der ikke har forstået Grundtvig og Kierkegaards syn på netop frelse og fortabelse.

Begge havde – når man læser dem dybt og grundigt – en klar forståelse af fortabelsens mulighed. Ligeledes gøres der op med en italiensk-født teolog, der vedholdende har talt om ”alles frelse”, men hendes argumenter demonteres såvel som dem, der er fremført af enkelte danske teologer.

Også andre end teologer kommer til orde fx litteraturen og musikken, som rummer stor bevidsthed om både himmel og helvede. Hvor nødigt man end vil det, så er fortabelsen en mulighed med mindre man


Artiklen fortsætter efter annoncen:omvender sig og tager imod Guds tilbud om frelse. Flere teologer og en enkelt dr. theol. leverer bidrag, der sømmer fast, at fortabelse er en

valgmenighedspræst Henrik Højlund

mulighed, og frelsens forkyndelse er et kald til omvendelse. Alternativet er, at man afskæres fra et livgivende forhold til Gud eller ifølge Grundtvig: Efter døden: pinestedet eller hvilestedet!

Jørgen Sejergaard, Henrik Højlund, Hans-Ole Bækgaard (red.): Livets Risiko – Himmel og Helvede.
208 sider. 250 kr.
Forlaget Lohse