Hjælp til traumer fra sex-overgreb

KRIS holder Rosengudstjeneste søndag d. 21. september.
– Mange er glade for disse gudstjenester og har fået hjælp til at komme videre med nogle af de alvorlige personlige oplevelser og traumer, de slås med i det daglige på grund af seksuelle overgreb, oplyser KRIS.
Det er KRIS — Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte i samarbejde med sognepræst Flemming Baatz Kristensen, der står som arrangører.
Gudstjenesten finder sted søndag aften d. 21. september i Sct. Pauls Kirke i Århus.
KRIS har med base i Århus som hovedformål, at yde rådgivning og terapi til incestofre, formidling af evange­liet til krænkede mennesker, hjælp til pårørende, information og undervisning og fremme af kirkens, kristne institutioners og organisationers ansvarlighed og forståelse vedrørende seksuelt krænkede mennesker.