KKN fortsætter

– men uden baptisterne- På et møde i april i år meddelte Jan Kornholt fra Baptistkirken, at det teologiske grundlag var for snævert for baptistkirkens bagland, oplyser højskoleforstander Tonny Jacobsen fra Pinsevækkelsen.
– På denne baggrund kunne vi kun konkludere, at vi ikke sammen kunne fortsætte arbejdet med Kristne Kirkers Netværk. Kirkelederne fra Apostolsk Kirke og Pinsekirkerne var dog umiddelbart enige om, at man ville satse på at fortsætte arbejdet på det foreliggende grundlag.

Opstandelse

Jarle Tangstad fra Pinsekirken København (billedet) supplerer:
– VI var alle enige om at vi var kommet til vejs ende i det hidtidige forsøg, og at der måtte „en død og opstandelse til“. Repræsentanterne fra Apostolsk Kirke og Pinsekirkerne mødtes i direkte forlængelse på samme kontor, og der konstaterede vi at forsøget med at få hele kirkesamfunds opbakning var strandet, men at selve visionen stod tilbage, og at værdifundamentet stod fast. Men at fra nu af måtte det være tydeligere, at det var de enkelte lokalmenigheder,der tilsluttede sig – og først efter en „Kick off“ konference.
En sådan konference holdes d. 31.oktober – 1. november i Københavns Kristne Kulturcenter, hvor alle lokale frikirker, også baptister, er velkomne.
I august blev der holdt rekognoserende samtaler med repræsentanter fra hhv. trosevægelsen og husmenighedsbevægelsen om at være med.