Ny bestyrelse for udlandskirker

Tidl. kirkeminister Arne O. Andersen bliver bestyrelsens formand.
En bestyrelse på kun 9 medlemmer repræsenterende kompetente folk fra dansk kirkeliv, erhvervsliv og udenrigstjeneste samt medarbejdere skal stå i spidsen for Danske Sømands- og Udlandskirker.
Danske Sømands- og Udlandskirker (forkortet DSUK) forventes etableret 1. januar 2004 ved en sammenlægning af de to folkekirkelige organisationer Dansk Sømandskirke og Dansk Kirke i Udlandet. Organisationen vil have 56 præster ansat ved næsten lige så mange danske kirker i udlandet, herunder 24 i Sydslesvig.