Willow Creek skaber nytænkning i LM

Nødvendigt at komme ud af missionshus-kulturen, mener landsledelsenWillow Creek-konferencerne om moderne evangelisation har skabt røre i LM.LM har deltaget i Willow Creek konferencer og udgivet bogen ”Smittende tro”. Nogle LM’ere er begyndt at evangelisere på nye måder. Men nogle er kritiske.
En artikel i Luthersk Missions Højskoles blad i maj og kritiske henvendelser fra nogle LM’ere, har ført til, at Landsstyrelsen i juni havde et møde med LMHs ledelse og i august tog hele sagen op.
I LMs blad „Tro & Mission“ bringes en omfattende redegørelse d. 29. august.
Hele diskussionen bunder i, om der er metoder og modeller fra Willow Creek, som er blevet brugt i LM’s evangelisa-tionsarbejde, der er på kant med LM’s teologiske og åndelige identitet. Kritikerene mener, at LM-profilen bliver ned-tonet, men Landsledelsen mener, at det er nødvendigt.

LMs generalsekretær Leif Rasmussen sammen med bapstisternes indvandrersekretær Hans Henrik Lund på seneste Willow Creek konference i København.

LMs landsstyre har nu udtalt „…at vi i kommunikationen med vor tids mennesker må overskride grænsen fra missionshusets subkultur til dem, der ikke er hjemmevant i den – bl.a. ved at begå os på et forståeligt sprog.“
Kort sagt: Landsledelsen ønsker fornyelse og mener, at en større brand for udadvendt mission ikke er nogen skade til og ser Willow Creek som en udfordring for LM.
Samtidig er det dog bestemt, at der skal holdes øje med, om de amerikanske ideer slører LMs lutherske åndelige profil, og der vil nu blive arbejdet på at finde medlemmer til et analyseudvalg. Samtidig vil der blive skabt en dialog med de LM-medarbejdere, der har gjort brug af Willow Creek-inspirerede metoder.
Landsstyrelsen er nu opsat på at få forbedret forholdet til højskolen LMH’s ledelse og til kritikerne.