Klager over abortpiller…

Bestyrelsen for foreningen Retten til Liv har klaget til statsadvokaten over afgørelse i sagen om salg af fortrydelses-piller i håndkøb.Foreningen anmodede i foråret Københavns Politi om at iværksætte efterforskning af Lægemiddelstyrelsens beslutning om at tillade salg af fortrydelsespiller i håndkøb.
Retten til Liv mener, det indebærer en strafbar overtrædelse af abortloven, idet en af pillens virkningsmekanismer er at afbryde et allerede igangsat svangerskab.
Ifølge abortloven må en svangerskabsafbrydelse kun foretages af en læge. Fortrydelsespillen kan derfor kun sælges lovligt med en læges medvirken – dvs. på recept.
Den efterforskning, som politiet tilsyneladende har iværksat, består hovedsagelig i at indhente en udtalelse fra Læge-middelstyrelsen – den part som i givet fald har begået et strafbart forhold.
Uden nærmere argumentation accepterer politiet tilsyneladende Lægemiddelstyrelsens opfattelse af, at fortrydelsespillen ikke forårsager svangerskabsafbrydelse og har dermed indstillet efterforskningen.
Denne afgørelse har foreningens bestyrelse nu anket til statsadvokaten.