Dansk ‘genbrugsmissionær’ hjælper Tanzanias kvinder

Kan missionærer genbruges? Det mener Danmission, der nu for 2. gang har sendt Else Højvang til Tanzania
Efter blot to år hjemme i Danmark drager Else Højvang for 2. gang til Tanzania for at styrke levevilkårene for de tanzanianske kvinder. Fra den 1. januar 2004 er hun ansat i en seksårig periode som missionær i den lutherske kirke, ELCT, i Karagwe stift med placering i Kyerwa provsti. Kyerwa er afsides beliggende, tæt ved grænsen til Rwanda, og består af 4 pastorater med 35 lokalmenigheder.
Else får en koordinerende funktion i provstiet med opgaver indenfor igangsætning og udvikling af kirkens arbejde for unge og for kvinder.
– De kæmper hver dag med fattigdom, sygdom, et dårligt sundhedssystem, AIDS, høj børnedødelighed, mangel på rent drikkevand og manglende uddannelsesmuligheder, fortæller Else Højvang, der ikke er stolt over, at Danmark har skåret ned i u-landsbistanden.

Målrettet indsats for kvinder og unge

I 14 år (1987-2001) underviste Else på Ntoma Husholdningsskole, Nordveststiftet i Tanzania, hvor kvinder kan skabe sig et erhverv, en selvbevidsthed og mulighed for at forsørge deres familie. Her underviste Else i håndarbejde, matematik, kristendom og diakoni.
– Det er afgørende at hjælpe de unge og kvinderne i Tanzania. Kvinderne bærer arbejdsbyrden og har ansvaret for familien med mad, børneopdragelse, omsorg for de syge mv. Samtidig har de ofte meget lidt uddannelse og få rettigheder.
De unge kan ofte miste fremtidshåbet midt i alle deres problemer. Jeg skal sammen med dem tilrettelægge kurser og igangsætte aktiviteter, der kan hjælpe dem til at få et håb for deres generations fremtid, slutter Else Højvang.