Sammenligner islam i Nigeria, Danmark og Indonesien

En studiegruppe under Det Lutherske Verdensforbund vil igennem de næste tre år studere situationen i Nigeria, Indonesien og Danmark.

Fra Nigeria deltager tidligere ærkebiskop David Windibiziri der er formand for den nigerianske organisation for kristne-muslimske relationer

Det er de tre lande, hvor muslimske og lutherske kristne grupper på forskellige niveauer og måder er involveret i konflikter og i forsøg på at overvinde disse konflikter og skabe fredelig sameksistens.
Studiegruppen består af en kristen og en muslim fra hvert af de tre lande og fra USA samt to fra Det Lutherske Verdensforbund. Studiegruppen er på studiebesøg 1-2 uger i hvert af de tre lande og vil derefter skrive en bog. Hele projektet vil munde ud i en international kristen-muslimsk konsultation i 2005 i USA.
Formålet er at skabe større dialog og samarbejde mellem muslimer og kristne, for sammen at fremme en helings- og forsoningsproces.
Det første seminar fandt sted i Danmark den 22.-27. oktober. Gruppen vil søge indblik i de etniske minoriteters situation, forholdet mellem kristne og muslimer og den lutherske kirkes og muslimers engagement i at forbedre relationerne. Dette vil ske bl.a. gennem besøg i kirkelige, muslimske og humanitære foreninger og organisationer, gennem samtaler med politikere og studier af debatten i medier og folketing.
Lørdag var der således debatmøde på Islamisk-Kristent Studiecenter i København.