Bibelcitater for Højesteret i Finland

”Hvis mine skriverier bliver forbudt, vil det betyde et forbud mod en mængde bøger, undervisning og prædikener. Det kan føre til forfølgelse af kristne,” sagde Päivi Räsänen i 2023, da hendes sag var i lagmandsretten.

Sagen om Päivi Räsänens bibelcitater mod homofil praksis kommer nu for Højesteret i Finland. Räsänen er anklaget for hetz mod en folkegruppe, men har tidligere vundet sagen i Helsingfors tingret og i Hovrätten (lagmandsretten). Nu er sagen blevet kæret til Højesteret.

– Med et trygt og roligt sind er jeg klar til at fortsætte kampen for ytrings- og religionsfrihed, både i Højesteret og om nødvendigt ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, skriver Räsänen i en kommentar på Facebook. Hun er en kendt politiker, som i flere perioder har været valgt ind i Rigsdagen for Kristendemokraterne. Retssagen mod Räsänen følges nøje i flere lande.

Det var tidligere statsadvokat Raija Toiviainen, som i første omgang beordrede undersøgelser og tiltale mod Päivi Räsänen.

Trosfriheden i spil

I juni 2019 blev Päivi Räsänen i tingretten anklaget for hetz mod en folkegruppe, fordi hun på en twitter tilhørende Den (officielle) evangelisk-lutherske kirkes ledelse viste et billede af teksten i Romerbrevet 1, 24–27, som forbyder homofil praksis. Den anden anklage gjaldt hæftet ”Til mann og kvinne skapte han dem”, som blev skrevet i 2004.

Biskop Juhana Pohjola fra Evangelisk-lutherska Mission-stiftet i Finland blev også anklaget for hetz mod en folkegruppe, fordi han udgav hæftet og holdt det tilgængeligt på internettet. Den tredje anklage angik et radiointerview, hvor Päivi Räsänen besvarede spørgsmål fra Ruben Stiller. Denne sag er dog ikke med i anklagen til Højesteret.

Da lagmandsretten startede sin retssag den 31. august 2023, udtalte Räsänen, at sagen er afgørende for trosfriheden i Finland: ”Hvis mine skriverier bliver forbudt, vil det betyde et forbud mod en mængde bøger, undervisning og prædikener. Det kan føre til forfølgelse af kristne.”