Nicolai Winther-Nielsen
Ekspert på Gammel Testamente

Nicolai Winther-Nielsen får et særligt glimt i øjnene, når talen falder på arkæologi og Gamle Testamente.Og det er ikke blot fordi Nicolai Winther-Nielsen er ansat som lektor i Det Gamle Testamente på Dansk Bibel-Institut (DBI) i København. Det er også hans store interesse.
I studietiden specialiserede Nicolai Winther-Nielsen sig netop i Gammel Testamente og hebraisk.
Han har læst arkæologi et år ved Det hebraiske Universitet i Jerusalem og tog efterfølgende et bifag i assyriologi ved Københavns Universitet.
I 1986 læste han tekstlingvistik i Dallas i USA. Det førte frem til afhandlingen A functional Discourse Gram-mar of Joshua, som han forsvarede ved Lunds Universitet i 1995, hvor han erhvervede sig en svensk doktorgrad – det er derfor hans titel ikke er dr. theol., men theol.dr.

Computer-undervisning

I dette forskningsarbejde skrev han en funktionel grammatik for bibelsk hebraisk. Han brugte allerede dengang computerprogrammer til at beskrive den sproglige og pragmatiske opbygning af sproget i Josvabogen.
Netop nu er han i gang med at undervise i en etårig indføring i Gammel Testamente. Og dette kursus udbyder han nu også som netbaseret undervisning, som tidl. omtalt i Udfordringen.
Ved siden af ansættelsen på Dansk Bibel-Institut, hvor han er faglærer i bibelsk hebraisk og fortolkning, er Nicolai Winther-Nielsen for nylig blevet tilknyttet som ekstern lektor ved Aalborg Universitet på en ny kandidatuddannelse i multimedier med relation til teologi.
Så interessen for de ældste tider går altså sammen med brugen af den nyeste compu-terteknik.
Sammen med sin hustru, Margrethe, og deres to børn og svigersøn er han aktiv i Emdrup Kirke, hvor han også var konstitueret sognepræst i tre måneder i foråret 2002, og i denne periode udviklede han brugen af multimedier under prædikenen som et nyt kom-munikationsmedie til formidlingen af evangeliet.

Stifter af SBA

Nicolai Winther-Nielsen holder mange foredrag om Gammel Testamente, og han har faktisk stiftet det danske Selskab for Bibelsk Arkæologi, hvor han stadig er medlem af repræsentantskabet.
Han har tidligere været aktiv i bestyrelsen for Wycliffe Bibeloversætterne i Danmark.
Da vi skulle have en ny au-toriseret bibeloversættelse, var han desuden lektør for Det Danske Bibelselskab.
Den 26. oktober fylder den energiske bibelekspert 50 år.
Kurt D/Henri Nissen