Fynske kristne fester

Pinsekirken inviterer alle kristne til bøn- og lovsangsfest i Odense- Vi vil samle alle troende på Fyn, søge Gud sammen i stilhed, bøn, lovsang og tilbedelse, siger initiativtager Jan Due Christensen, pastor i Pinsekirken i Odense. – Vi har inviteret en række kompetente musikere, så lovsangen også bliver af høj musikalsk kvalitet.
Lovsangsledere er Søren Andersen og Helene Jørgensen, der akkompagneres af keyboard, guitar, bas, trommer, sax, cello og bratch – en forstørret violin.
Lovsangsfesten, der finder sted søndag aften d. 5. oktober, bevarer samtidig begge ben på jorden:
– Om aftenen vil vi tegne et portræt af Fyn, kortlægge de behov øens 400.000 indbyggere har, fortæller Jan Due Christensen. – Vi vil se på hvor mange der går i kirke, hvor mange skilsmisser der er, hvor mange børn, der er anbragt udenfor hjemmet, hvor mange misbrugere der er, hvor mange incestramte osv. Og på den baggrund vil vi bede for øen.
Temaet er ”Håb og nye dage!” – en afspejling af den åndelige åbenhed, der også er en del af den fynske virkelighed.

440 på Alphakursus

I Pinsekirken er man netop nu i gang med det 13. Alphakursus. Her er 40 kursister tilmeldt.
– De senere år har vi haft 440 personer gennem et Alphakursus, fortæller en glad Jan Due Christensen.