Peter Halldorf skriver bog om Helligånden

Den svenske pinsepræst kommer til København den 25. november i forbindelse med udgivelsen af Drik dybt af Ånden.Den svenske pinsepræst og forfatter Peter Halldorf har efterhånden et stort forfatterskab bag sig. Han har skrevet adskillige bøger om discipelskab, det indre liv og kirkens ældste historie. I maj udgav han i Sverige det, han selv kalder sin hidtil vigtigste bog, en bog om Helligånden.Man kan roligt slå fast, at Drik dybt af Ånden fik en god modtagelse i vores naboland. På bare en uge var det første oplag på 4.000 eksemplarer udsolgt!
I Danmark udkommer bogen den 14. november på forlaget Boedal. I forbindelse med udgivelsen kommer Peter Halldorf til København, hvor han tirsdag den 25. november kl. 19.00 medvirker ved et arrangement i Betle-hemskirken.
Karismatiker med karakter
Den svenske pinsepræst fortæller i bogen, hvordan hans studium af de gamle kirkefædre har ført ham ud på en vandring, som på samme tid har gjort ham mere fælleskirkelig og har ført ham tilbage til hans egne rødder:
”Hos ørkenfædrene genkendte jeg mig selv. Den åndelighed, jeg mødte her, havde langt større lighed med den, jeg var vokset op med, end den jeg havde mødt hos mine protestantiske venner i andre kirkesamfund. I ørkenen helbredte man syge og uddrev onde ånder, havde syner og drømte drømme, profeterede og bedømte ånder.”
”Men der var også noget, der var anderledes i sammenligning med de åndelige miljøer, jeg selv bevægede mig i: man gjorde aldrig et nummer ud af det. Ørkenfædrene var karismatikere – med karakter. De fik mig til at se, at uden korset bliver al karismatisk erfaring i sidste ende uden værdi, for ikke at sige farlig. For da befordrer den ikke Kristi liv i os, men hejser i stedet vores egen stjerne til skyerne,” skriver Peter Halldorf.
Helligånden i Jesu liv
Bogens brændpunkt er undervisningen om Ånden i Jesu liv, og her fortæller forfatteren, hvordan han står i gæld til en af sine ”åndelige fædre”, den danske pinseleder Alfred Lorenzen, som han også har dedikeret den danske udgave til.
”En af Alfred Lorenzens store teologiske tanker handlede om Jesu afhængighed af Ånden som et forbillede for den kristne menighed. Hvis Jesus havde sejret over synden i kraft af sin guddommelighed, kunne vi ikke drage paralleller mellem ham og os. Men gjorde han det i Ånden, er han for sin menighed på jorden det fuldkomne eksempel på liv og tjeneste i Helligånden.”
Skuffelse og frustration
Drik dybt af Ånden er en tankevækkende bog, uanset hvilket kirkesamfund man befinder sig i. Peter Halldorf går grundigt til værks, når han eftersporer Åndens virke i Bibelen og i kirkehistorien.
Et af hans anliggender er at genoplive troen hos dem, der har følt sig krænket af en åndelighed, som med tvivlsomme metoder har forsøgt at trænge sig ind i deres inderste.
”Vejledningen om Ånden berører et område, hvor ikke så få bærer på dybe erfaringer af skuffelse og frustration. Når ubetænksomme åndelige ledere har misforstået deres opgave, har en del kristne taget så stor skade, at der kræves års lægedom, før de igen orker at høre tale om Helligånden.”
Den guddommelige dans
Men først og fremmest er Peter Halldorfs bog om Helligånden en invitation – og inspiration – til at lade sig trække ind i kærlighedens dans med den treenige Gud:
”Mennesket lever for at blive fyldt af Helligånden. Som den uventede gæst, den store overraskelse, strømmer Ånden ind i os med sin livgivende kraft. Mit ønske med bogen er, at troen må blive oplivet hos dem, som lever med en uforløst længsel efter Ånden.”
Peter Halldorf er foruden at være forfatter og præst, retræteleder og redaktør af tidsskriftet Pilgrim, der også har en del danske abonnenter. En anden af hans bøger ”Det fædrene ophav – historien om 21 kirkefædre” blev oversat og udgivet på dansk af forlaget Aros i 2002.
Drik dybt af Ånden er på 332 sider og kommer til at koste 248,00 kr. Bestiller man den direkte hos forlaget Boedal senest den 4. november, kan man få den for 198,00 kr. + forsendelse.
Leif Kristensen