Pinsekirken København får ny struktur

Det klassiske ældsteråd udskiftes med et seniorteam og et menighedsråd.Seniorteamet skal bestå af forstandere og administratorer som er ansatte i den store kirke. Forstandere er i Pinsekirker synonymt med pastorer. Menighedsrådet skal bestå af seniorpastor Jarle Tangstad og repræsentanter for kirkens mange frivillige medarbejdere.
– Vi forholder os til at der er en visionær og operativ ledelse ansat i kirken samtidig med at der er behov for, at de frivillige medarbejdere er med i lederskabet i det omfang, de har ressourcer til, siger Jarle Tangstad, der vil forhindre en professionalisering af kirken.
Man vil dog stadig have ældste og menighedstjenere (diakoner) som hidtil. De skal dog ikke være tvangsindlagt til at sidde med i et ældsteråd. – Før kunne det være lidt af en spændetrøje, udtaler Jarle Tangstad til pinsekirkernes organ, KE.