Stadig røre om Grossbøll

Sagen om Grosbøll fortsætter tilsyneladende. Biskoppen i Viborg Stift, Karsten Nissen, har sendt et brev til præster og menigsråd i stiftet, hvor han beklager at Grossbøl med sin fornægtelse af Gud kan blive i Folkekirken. Brevet er blevet modtaget positiv af præsterne i stiftet, der også finder det uacceptabelt, at Grossbøll fortsat er ansat i Folkekirken.
Biskop Lise-Lotte Rebel tager Karsten Nissens brev med ro og siger, at vi jo har ytringsfrihed i Danmark .