Erhvervskvinde skænker overskud til kristent arbejde

SUELL Team uddeler 70.000 kr.Dorthe Suell driver sin virksomhed på kristent grundlag, og derfor er det naturligt at kanalisere en del af virksomhedens overskud til socialt og evangelisk arbejde.Hendes firma, Suell Team, beskæftiger sig med fundraising og projektudvikling især inden for det sociale område.
I år kan firmaet uddele 70.000 kr., og det sker i forbindelse med en konference om socialevangelisk/kristent arbejde d. 30. januar i Musikhuset i Århus.
– Konferencens formål er at skabe inspiration, samarbejde og synlighed omkring socialevangelisk/kristent arbejde, så endnu flere tilskyndes til at yde en frivillig indsats. Tilmelding skal ske senest d. 15. december 2003.
Det er gratis at deltage og høre kompetente foredragsholdere, bl.a. Steen Hildebrandt, professor i organisations- og ledelsesteori ved Handelshøjskolen i Århus og bl.a. vismand i Det nationale Kompetenceråd.
Derefter uddeles de 70.000 kr. til Hjørnestenen, et evangelisk/socialt arbejde blandt narkomaner, alkoholikere og hjemløse i Herning, Café X´L i Skjern, en net-café med lektiehjælp og forældreforedrag, Institut for Diakoni og Sjælesorg, sorggrupper for børn, The Sanctuary, et alternativt kristent klubmiljø i København, B-Ørnereden, et værested for børn og unge i Aalborg Øst, Kældercafeen Helsingør Frikirke, Vildkildegård, et kristent omsorgshjem for misbrugere, Café Genesis, et forebyggende dag- og natopsøgende arbejde blandt unge, Cornerstone Church, en ny frikirke i Randers samt Church of Love, den iranske menighed i Odense. Men også projekter udenfor landets grænser får glæde af midlerne: Projektet „Hjælp til Rumæniens børn“, Østhjælp, et nødhjælpsarbejde i Østeuropa og Uganda Child Care, der opretter fadderskaber for Aidsramte børn i Uganda.