Multietnisk konference

Tværkulturelt center holder sin tiende multietniske forårskonference i København d. 19.-20. marts.Emnet for konferencen er Eksilpsykologi og sjælesorg, og hovedtaleren er den spanske psykiater, rådgiver og forfatter Pablo Martinez fra Barcelona. Desuden vil der være indlæg fra tre nydanskere om deres erfaringer med at leve i eksil.
Konferencen henvender sig til både „nye“ og „gamle“ danskere med det formål at skabe større forståelse for, hvad det vil sige at leve i eksil. Konferencen er åben for alle interesserede, og møderne vil foregå på både dansk og engelsk.