Verdens største lutherske menighed

At dømme ud fra antallet af gudstjenestedeltagere er en nigeriansk domkirke en af de største lutherske menigheder i verden.Hver søndag deltager 3500 voksne i gudstjensten i domkirken i byen Jimeta. Det er nemlig, hvad den store, flotte domkirke kan rumme. Hertil kommer over 1.000 børn i søndagsskole.
Kirken har i Jimata-området fået det opsigtsvækkende øgenavn ”elefantmave” – en hentydning til menighedens størrelse. Men „elefanten“ ligger ikke sovende hen.
Der er en masse aktiviteter hver dag i ugen. Der er kor, FDF, søndagsskole, kvindearbejde, enkefællesskab og som noget nyt også et arbejde for mænd, som 3 gange om måneden samles til bøn og bibelstudium, skriver Sudanmissionen.
En stor ungdomsgruppe er engageret i mission og lønner selv en missionær. Menigheden har nedsat en missionskomité, som har ansvar for mission og evangelisation. Det sker i Bali-området, som ligger ca. 400 km. syd for Jimeta. 17 missionærer er udsendt fra kirken i dette pionerarbejde.