Amerikanske præster på kompromis med Bibelen

Kun halvdelen af protestantiske præster i USA har et „bibelsk verdensbillede“, viser ny undersøgelse. Og det påvirker medlemmernes bibelsyn…
Nåden alene!
Troen alene!
Skriften alene!

George Barna: Præsterne kan ikke give det, de ikke har

Dagens protestanter i USA er langt fra lige så konservative som deres forgænger Luther. Præster der efter sigende skulle følge i reformatorens fodspor giver køb på Bibelens budskab. Kun 51 pct. af de protestantiske præster i „Guds eget land“ bekender sig til et „bibelsk verdensbillede“.
Det er det anerkendte Barna Research Institute, der har spurgt 601 præster fra en bred vifte af protestantiske kirkesamfund i USA. George Barna definerer „bibelsk verdensbillede“ som troen på en moralsk sandhed, der bygger på bibelsk åbenbaring. Barna inddeler dette verdenssyn i 6 punkter:
– Bibelen er troværdig
– Jesus var syndfri
– Satan er virkelig
– Gud er almægtig og alvidende
– Frelsen fås ved nåde alene
– Kristne bør missionere

En blind kan ikke lede en blind

En tidligere undersøgelse af Barna chokerede den kristne verden, da den afslørede, at kun 7 pct. af USA’s protestantiske kristne har dette verdensbillede. Undersøgelsen blandt præster er en del af forklaringen, mener Barna:
– Du kan ikke give folk det, du ikke selv har, siger han.
Undersøgelsen afslører, at det står værst til hos Metodistkirken, hvor kun 27 pct. er bibeltro. Sydstatsbaptisterne har den højeste procentsats, helt oppe på 71 pct. De to kirkesamfund udgør til sammen en fjerdedel af alle USA’s protestanter.
En opsigtsvækkende nyhed er, at kun 44 af præster fra pinsekirker eller karismatiske kirker er enige med Barnas „bibelske verdenssyn“. En interessant iagttagelse er også at præster uden teologisk uddannelse er mere bibeltro end teologerne (59 mod 45 pct.). Dobbelt så mange hvide præster er bibeltro end sorte. Undersøgelsen viser også, at yngre præster er mere bibeltro end dem over 40 år.