30 danskere til forbønsstævne i Jerusalem

200 forbedere ville dæmme op for antisemitismen gennem bønOver 200 kristne fra mange nationer deltog i det årlige forbønsstævne på Holyland Hotel i Jerusalem fra 12.-20. januar. Rejseleder og tolk for den danske gruppe var Moses Hansen, som trods et svagt helbred klarede opgaverne med glans.Af Anne Lise Madsen, Jerusalem

Emnet under stævnet var „Kampen for Sandheden“. Antisemitismen vokser i takt med Islams indflydelse overalt i verden. Mange kristne regner sig selv for Guds udvalgte folk i stedet for jøderne. Det blev slået fast gennem undervisningen, at kampen for Sandheden er at kæmpe for Israels ret til at eksistere. Bibelen starter med 1. Mosebog og slutter med Johannes Åbenbaring, og hele Guds ord er fyldt med løfter til jøderne om at skulle bo i det land, Gud har givet dem. Det blev sagt:“Hvis Guds løfter til Israel ikke står fast, er Bibelen ikke sand.“ Under stævnet indviede deltagerne sig til at være vægtere på Jerusalems mure, dvs. minde Gud nat og dag om Hans løfter til Israel.

Nogle forbedere gik rundt på tempelpladsen og bad. Det er Klippemoskeen i baggrunden.
Bøn for jøder og palæstinensere

Der var en meget stærk enhed blandt deltagerne, som var sammen til undervisning fra kl.9.00 til kl.13.00 og igen om aftenen. Mellem undervisningssektionerne var der meget intens forbøn for specielle emner:
– at vi som troende kristne og vore regeringer og folk ikke godtager det voksende jødehad.
– At den israelske regering må søge Guds visdom til at tage de rette beslutninger.
– At den internationale domstol i Haag, som i februar måned skal behandle sagen om det hegn/den mur, som jøderne bygger som et værn mod den stadig stigende terrorisme, må fælde en retfærdig dom. Der er ca. ti forsøg på terrorangreb mod Israel om dagen i denne tid.
– Forbøn for palæstinenserne og de mange andre arabere, der hver uge kommer til tro på Jesus Kristus og bliver døbt. De oplever store forfølgelser og lever under stadige dødstrusler.
– At de jøder, der endnu er spredt ud over jorden, må komme hjem til deres land.
– At Guds levende ord; Jesus Kristus, må blive åbenbaret for jøderne, så de må få en ny ånd og et nyt hjerte og blive fyldt med nådens og bønnens ånd, som profeterne har forudsagt.

Hjem trods terror

Der er kommet 1.5 millioner jøder hjem til Israel siden 1989, og på trods af de svære forhold i landet er 30.000 kommet hjem i 2003.
Der er dog andre, som forlader landet på grund af arbejdsløshed.