Hvem var de vise mænd?

Blandt hedenske filosoffer var der uden tvivl mange, som ikke var med på al den afgudsdyrkelse, som fandt sted. Flere steder i Bibelen antydes det, at Gud havde sine profeter også blandt hedningerne. Moses’ svigerfader var en Guds profet, 2 Mos 2,16; 3,1, dog uden at være israelit, han var midianit. Det samme var tilfældet med Bileam, som faldt fra Gud, 4 Mos 22,5. Fra beretningen om Abraham kender vi præsten Melkisedek, som heller ikke var israelit, men dog var præst for Gud den Højeste, ja, endog betegnet som et forbillede på Kristus som ypperstepræst.1 Mos 14,17-20. Heb 7,1.2
Vi har vidnesbyrd fra opbygningen af det kinesiske skriftsprog, som fortæller, at kinesernes oprindelige religion går tilbage til samme udgangspunkt som hebræernes, nemlig troen på én sand Gud, alle tings skaber.
Der er vidnesbyrd, som klart fortæller, at de, som konstruerede det kinesiske skriftsprog for omkring 4000 år siden, må have kendt beretningen om skabelsen, syndefaldet og syndfloden.
Vi skal ikke tro, at gudstroen helt var død under pres fra afgudsdyrkelsen. Også vidnesbyrd om ofring til den øverste hersker alene finder vi i den gamle kinesiske gudstro. Det stemmer påfaldende overens med Det gamle Testamentes offer­forskrifter om morgen – og aftenofferet, som pegede hen til Kristi lidelse og død på korset.
Min klassekammerat fra Newbold College i England, pastor Mensah fra Ghana, en hengiven kristen, fortalte mig, at han kom fra en hedensk stamme, hvor hans far var høvding. Mensah skulle have haft høvdingetitlen, men blev en kristen.
Hans folk tilbad forskellige guder, men når det virkelig gjaldt, vidste man godt, at der kun var én Gud, og ham kaldte de Syvende dags Guden, idet de vidste, at han havde skabt alt på seks dage og hvilede på den syvende.
Hvorfra havde de denne kundskab? Fra samme sted som kineserne havde deres. Beretningen om Skabelsen var gået fra slægt til slægt.
Der er mulighed for, at mange hedninger gennem jødernes fangenskab i Babylon er blevet kendt med jødernes tro, og at de vise mænd har fået deres kundskab gennem gamle jødiske skrifter sammen med direkte gud­dommelig åbenbaring.
Villi Rasmussen. præst ved
Syvende Dags Adventistkirken, Juelsminde, Drosselvej 3,
8721 Daugård.