Boganmeldelse
Lær at have omsorg for dig selv

Hovedpointe i ny sjælesorgsbog er, at vi har ret og pligt til at tage vare på os selvForlaget Lohse har udgivet en norsk bog fra 1994; den hedder Tag vare på dig selv og er et udmærket supplement til de kristne bøger, der allerede er på markedet inden for dette felt. Den kvindelige forfatter Åslaug Høyland er læge, psykiater, ægtefælle og mor.Af Kirsten Pahus

Bogens hovedpointe er, at vi – også som kristne – har både ret og pligt til at tage vare på os selv og ikke lade livet bestå i udelukkende at gøre noget for andre. Vi hører megen tale i den verdslige verden om at „realisere sig selv“, hvad der som bekendt kan føre til ulykke for en selv og til fortræd for andre, hvis der ikke er en sund balance. Denne bog kan lære os meget om, hvordan vi på en sund måde kan udvikles og modnes i vores personlighed.
At tage vare på sig selv indebærer bl.a., at vi sørger for at have menneskelige kontakter både på det sociale og åndelige plan. Vi bør have nogen, som vi tør vise vores svaghed, dele sorger og nederlag med. Enhver af os har brug for opmuntring, og derfor må vi også i kristne kredse huske at give hinanden relevant ros. Det er klart, at vi ikke må ne-gligere almindelige fysiske behov som søvn, hvile og motion. Vær også opmærksom på, at det er nødvendigt at søge sjælesorg, når du er kørt fast i en eller anden problemstilling.
Bogen har endvidere afsnit, der specifikt omhandler emner som sorg, skyldfølelse, ægteskab og familieliv, at være enlig samt konflikter på arbejdspladsen. Det er naturligvis forskelligt, hvad vi hver især har mest udbytte af at læse.
Specielt interessant finder jeg beskrivelsen af forholdet mellem samvittighed og skyldfølelse. Det fremhæves, at Guds ord og bud er den sikreste norm for, hvad der er sand skyldfølelse. Og at tilgivelse er et vidunderligt, frigørende budskab.
Fra afsnittet om ægteskabet vil jeg fremhæve forfatterens pointering af, at ægteskabet ikke må blive en magtkamp, hvor man prøver at herske over hinanden, og at man ikke skal søge at få sin selvfølelse bekræftet hos ægtefællen, men have ansvar for sin egen udvikling. Vedrørende udadrettet kristen tjeneste berøres forhold, som jeg sjældent er stødt på i kristne bøger. Det bskrives, at der er et spæn-dingsfelt mellem kald i tjeneste og ens familiære forhold. Det kan være et kraftfelt, men også en loyalitetskonflikt. Som gift kan man ikke gå ind i en tjeneste, som om det kun drejer sig om ens eget liv. Et meget aktuelt og lærerigt afsnit for travle medarbejdere i Guds rige.
Alt i alt er bogen letlæselig, og enhver kan have udbytte af den, både til personlig vejledning og til dygtiggørelse i et menighedsarbejde.

Åslaug Høyland: Tag vare på dig selv • 144 sider • 169 kr
Lohse