Rettelse: Kun 35.000

Missionær Grethe Kock oplyser fra Mongoliet, at der ikke – som oplyst i Udfordringens artikel uge 2 – var 50.000, der tog imod Jesus på sidste års kampagne, men at der ifølge den lokale arrangør MEA „kun“ var 35.000 svarkort fra deltagere, som ønskede at blive kontaktet.