Homoseksualitet er ikke medfødt

Forskning dokumenterer at homoseksualitet kan „helbredes“- Homoseksuelle kan blive heteroseksuelle, hvis bare de vil. Det hævder den amerikansk professor i psykiatri, Robert Spitzer, efter at have undersøgt 200 personer, som har ønsket at ændre sin seksuelle adfærd. Undersøgelsen bygger på telefoninterviews med 143 mænd og 57 kvinder.Rapporten blev fremlagt for Den amerikanske Psykiatrikongres i New Orleans i maj 2001. Til New York Times sagde Spitzer efterfølgende:
– Forskningen viser, at mange homofile kan ændre livsstil og blive heterofile, og vi bør tage dette i betragtning.
Robert Spitzer var selv skeptisk, da han påbegyndte undersøgelsen. Han ledte nemlig allerede i 1973 den komité, som fik strøget homoseksualitet af listen over mentale forstyrrelser, og siden har han næsten været betragtet som en „guru“ i homokredse.
Men undersøgelsen fik ham til at ændre opfattelse. Den viste nemlig, at to tredjedele af mændene og næsten halvdelen af kvinderne kunne ændre adfærd og fungere som heteroseksuelle efter terapeutisk behandling.

Må være motiverede

– Personerne må være stærkt motiverede for at ændre sine tilbøjeligheder for at det kan lykkes, og de behøver meget hjælp, sagde han bl.a. til ABC News.
Robert Spitzer og hans forskerteam kom frem til, at 66 pct. af mændene og 44 pct. af kvinderne efter et år viste „gode heteroseksuelle funktioner“. Dvs. de kunne leve i et „følelsesmæssigt tilfredsstillende kærlighedsforhold“ med en partner af modsatte køn og dyrke sex med vedkommende mindst en gang om måneden. 89 pct. af mændene og 95 pct. af kvinderne i disse forhold, svarede, at de ikke længere havde problemer med homoseksuelle tanker eller dragning mod deres eget køn (Se flere sammenligninger for oven).
Spitzers undersøgelse gør op med den opfattelse, at homofili enten er medfødt eller skyldes skævhed i barnets opdragelse, som har været fremherskende gennem de sidste 15 år. En yderligere detalje i undersøgelsen er, at majoriteten af forsøgspersonerne var „usædvanligt religiøse“ og gav udtryk for at det at blive gift og være tro mod sin ægtefælle var vigtigt for dem.

Tallene er fra hhv. 12 måneder før og 12 måneder efter terapi. Kilde: www.newdirection.ca

Har ret til terapi

Efter rapportens offentliggørelse blev Spitzer kritiseret for „uetiske“ konklusioner. Hertil svarede han:
– Efter at have snakket med personerne er det helt klart, at de har fået hjælp af terapien. At påstå, at dette er uetisk, synes jeg er latterligt.
Han får opbakning fra redaktøren for det ansete tidsskrift Psychology Today, der forsvarer muligheden for at en del homofile vil kunne ændre sin seksuelle orientering og at de har ret til faglig hjælp.
Spitzers opdagelse er ikke ny. I en rapport til et bispemøde i Den norske Kirke i 1995 skriver en overlæge Arne Austad bl.a.
– I psykoterapeutisk faglitteratur foreligger et større antal dokumenterede terapier som viser, at ændring i seksuel orientering i voksen alder er fuldt ud mulig. I forskellige efterundersøgelser er det blevet påvist, at en sådan behandling ofte giver positive resultater – særlig i de tilfælde, hvor der findes en vis seksuel tiltrækning.