Skyts i homodebat

Der er ikke meget materiale om kristnes forhold til homoseksualitet på dansk.
Men en norsk temaavis har nyttige
informationer…Anders Fogh Rasmussens skødesløse udtalelser i sidste uge om, at kirken bør kunne vie bøsser og lesbiske, har på ny pustet liv i homofili-debatten. Halvdelen af Danmarks biskopper er enige med statsministeren og nogle få imod, heriblandt Viborgs Stifts Karsten Nissen: „Vielser af homoseksuelle hører ikke med til kirken“, var hans klare udmelding.
Hjælp til menigmand
Kirke eller ej: Hvad gør menige kristne, når de konfronteres med om ikke homoseksualitet er lige så meget udtryk for kærlighed som heteroseksualitet?
Her kan et norsk initiativ måske være til hjælp.
Et stort udsnit af norsk kirkeliv, fra Pinskirken til Katolsk Kirke, udgav i oktober 2003 tema-avisen „Homofili og Kristentro“.
Det norske materiale kan bestilles for fx 100 kr. for 15 aviser på www.homofili.com.

Fakta om homofili:

Hvad siger Bibelen?

1. Gud skabte mennesket som mand og kvinde
1. Mosebog 1:27-28 og 2:24, Matthæusev. 19:4-6

2. Homoseksualitet er „en vederstyggelighed“
3. Mosebog 18:22, 20:13

3. Homoseksualitet er et resultat af verdens fordærv
Romerbrevet 1:26-27

4. Praktiserende homoseksuelle har ikke del i Guds rige
1. Korintherbrev 6:9-11, 1. Timotheusbrev 1:9-11

Ressourcer på dansk

I Danmark er det sparsomt med bibeltro materialer om homofili:
– Lohses Forlag:
Schmidt Larsen: „Homofili“
– Forlaget Scandinavia:
Nielsen & Larsen: „Samliv“
Comiskey: På jagt efter seksuel helhed.
– Credo:
Davidsen: Breve fra en kristen homofil
Div. forf.: Køn og Identitet


Artiklen fortsætter efter annoncen:Teenagere er følsomme

USA og Sverige:
Der er lavet en stor undersøgelse i USA blandt 34.700 skoleelever, hvor hele 26 pct. af de tolvårige svarede, at de var „usikre om de var homo eller hetero“. Ved 17års alderen var tallet nede på 5 pct. Det viser, at teenagere er usikre på deres kønsidentitet og dermed letpåvirkelige overfor samfundets vedholdende homokampagne.
En undersøgelse i Sverige viser, at i 1990 spurgte 1,1 pct. af de 15årige piger sig selv om de var lesbiske. I 1998 var tallet oppe på 4,9 pct. Det er næsten en femdobling.
Kilde: Homofili og Kristentro


Artiklen fortsætter efter annoncen:Hvem sagde 10 pct.?

I flere årtier har det været almindeligt at hævde, at 10 pct. af en given befolkning er homofile. Påstanden stammer fra en rapport fra Alfred Kinsey i 1948 om mænds seksualitet. Han kom frem til, at 4 pct. lever homofilt hele sit liv og 10 pct. i mindst 3 år. Tallene er upålidelige, da forsøgspersonerne blev indkaldt via annoncer, og er altså ikke repræsentative. Hele 25 pct. var registrerede kriminelle, hvoraf flere havde været i fængsel. Homoseksuel adfærd er som bekendt større i fængsler end hos befolkningen som helhed.
Kilde: Homofili og Kristentro

Homofile har flere selvmordsforsøg

Norge:
Den såkaldte NOVA rapport fra 1999 afslører, at et frisindet sexliv har sine omkostninger.
Den 350 sider lange rapport bygger på en undersøgelse blandt 3000 lesbiske og homoseksuelle i Norge. Den viser, at selv om homofile har et bedre venskabsnetværk, gennemsnitligt bedre uddannelse og højere lønniveau end heteroseksuelle, har de et større alkoholforbrug og flere selvmordsforsøg:
„Sammenlignet med befolkningen generelt er det en større andel (…) som ofte drikker alkohol og som ofte er beruset. Blandt mænd er det en dobbelt så stor andel som har været beruset ofte – blandt kvinder er andelen fire gange så stor“.
Rapporten afdækker, at „selvmordstanker og selvmordsforsøg blandt deltagerne i undersøgelsen er mere udbredt end i resten af befolkningen“. Rapporten gengiver en lang række motiver til selvmordsforsøg. Blandt svaralternativerne var det følgende som fik den højeste svarprocent:
– Følelse af isolation og ensomhed
– Ønske om at komme bort fra en uudholdelig situation
– Afmagt i forhold til fremtiden
– Problemer med at acceptere sig selv som lesbisk/homofil
Kilde: Homofili og Kristentro