Man skal turde sætte sig selv i spil

s9_stor_brene-brown René Brown går til angreb på vores skamkultur.

Forældre, lærere og ledere kan modvirke tidens skamkultur ved at engagere sig i folk og kommunikere værdighed. Brené Brown viser  hvordan i bogen Dare Greatly.

Vi lever i en kultur af skam, hvor vi aldrig kan gøre nok for at leve op til egne og andres idealer. Derfor forfalder mange til passivitet. Her bør alle ledere gå foran, være synlige og engagere sig helhjertet. Turde blotte sig og blive sårbare. Og det kræver stort vovemod.

Det mener Brené Brown, forsker ved Houston University i USA og taler med Willow Creeks Leadership, der bl.a.holdt i København sidste efterår.

Væk med den gamle ledertype, der forskanser sig i sit kontor, udstikker ordrer og skælder og smælder, når medarbejdere ikke lever op til hans eller hendes forventninger.

Ind med den nye ledertype, der kender sine medarbejdere, fortæller dem, hvad de betyder for organisationen, og korrigerer, når de laver fejl, ja, men forsikrer dem om, at de er værdifulde uanset.

Er jeg god nok?

Når både chefer og medarbejdere er præget af præstationsangst og mindreværd, skyldes det, at vores kultur er præget af skam, mener Brené Brown. Hendes forskning viser, at langt de fleste amerikanere er præget af en “jeg er ikke god nok-kultur”.

– Tidens narcissistiske kultur næres af skam og frygt for at være almindelig. Jeg ser en frygt for at ikke være særlig nok til at blive lagt mærke til, til at blive elsket, til at tilhøre eller til at finde mening, skriver hun i bogen Dare Greatly (At turde vove noget stort).


Artiklen fortsætter efter annoncen:Selv om vi på mange måder lever i et overflodssamfund, føler vi os utilstrækkelige, fortæller hun.

– Vi er aldrig gode nok, dygtige nok, tynde nok, smarte nok, succesfulde nok osv. Denne mangel-kultur kommer af, at mange af os er opvokset i en kultur, præget af skam, en kultur, hvor man sammenligner sig med andre, og hvor ingen rigtig engagerer sig i hinanden.

Brené Brown prøver at bryde med denne kultur ved at fokusere på det, vi er, frem for det, vi ved eller kan.


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Det betyder noget, hvad vi ved, men det betyder mere, hvad vi er. At være til snarere end blot at vide en masse kræver, at man bliver synlig og sætter sig selv i spil. Det kræver stort vovemod, det kræver sårbarhed, skriver hun.

Opgør med skam i  opdragelsen

Og målet er at opbygge modstandskraft mod skamkulturen og få så meget overskud, at man kan leve helhjertet og engagere sig i andre menneskers ve og vel. For at nå så langt må man turde være sårbar, blotte sig selv og lade sig se som den, man i virkeligheden er.

Det er svært. For de fleste af os har fået nogle hug over nakken med en misforstået opdragelse, der siger: “Du er dum!” i stedet for “Du har gjort noget dumt”.

Brené Brown tager et grundigt opgør med den gammeldags opdragelseskultur, der stiller børn i skammekrogen frem for at vise tilgivelsens vej ud af skyld. Hun skelner skarpt mellem skyld og skam: Skyld kommer af de fejl, vi gør. Skam er en følelse af, at vi er uduelige. Hvis man har overfuset sin chef, kan man enten sige: “Øv, nu løb mit temperament af med mig igen. Jeg duer ikke til konflikter!” Det er en reaktion ud af skam. Eller man kan sige: “OK, dér gik jeg over stregen. Jeg vil ringe chefen op og sige undskyld!” Her anerkender man sin skyld, mens selvværdet stadig er intakt.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Perfekte kvinder og  succesfulde mænd

Et af bogens særligt gode bidrag er et kapitel om, hvordan kvinder og mænd mødes af forskellige forventninger i vores kultur. Af en eller anden grund ligger det i kortene, at kvinder skal være perfekte. Alt andet er skamfuldt. De skal se perfekt ud, klare sig perfekt i skolen og på jobbet, holde hjemmet i perfekt stand og være perfekte mødre og ægtefæller. Samtidig skal de – i hvert fald i den amerikanske kultur – være ydmyge, stille, tilbageholdende og ikke komme for langt frem med deres gaver og talenter.

Modsat forventes mænd at være succesfulde på alle livets områder. Nederlag er den største skam. Det gælder på arbejdet, i ægteskabet, på fodboldholdet. Mænd lever under det konstante tryk: Se ikke ud, som om du er svag! Og ligesom det ofte er mænd, der ubevidst fremmer forventningen om den perfekte kvinde, er det også kvinder, der mere eller mindre bevidst forventer succes af deres mænd på alle livets områder. Jo, de ønsker alle en følsom og sårbar mand, siger Brené Brown, men når han så viser følelser og indrømmer fejl, kan mange kvinder simpelthen ikke klare det!

Lederes sårbarhed  frigør kreativ energi

Skammens spilfægteri er en daglig foreteelse i familier, på arbejdspladser og i kulturen som helhed. Der skal andre boller på suppen!

Og her ofrer Brené Brown adskillige kapitler på at vise, hvordan man kan opbygge en kultur, hvor man kommunikerer værdi og engagerer sig i hinandens ve og vel. Her må ledere gå foran – både som forældre, som undervisere og som virksomhedsledere.

– Ledere er enhver, der holder sig selv ansvarlig for at finde potentiale i andre mennesker og processer, skriver hun.

Det er svært at lede i en kultur, hvor ingenting er godt nok – men ledere må tage chancen, fordi:

– Ingen virksomhed eller skole kan undvære kreativitet, innovation og læring, og den største trussel mod dette er mangel på engagement.

Derfor:

-For at antænde kreativitet, innovation og læring på ny, må ledere igen menneskeliggøre uddannelse og arbejde, siger Brené Brown.

 Smid skammens  rustning

Og det gøres ved at bekæmpe skamkulturen, der nedgør andre med sårende bemærkninger og direkte mobning. Skammen får os til at forskanse os inde i os selv og vil i bedste fald bevirke, at vi kun “arbejder efter reglerne” og ikke engagerer os fuldt ud med alle vores gaver og talenter i arbejdet.

– Når vi ikke er engagerede, tør vi ikke vise os, vi bidrager ikke, og vi holder op med at tage os af noget som helst, siger Brené Brown.

Hun giver tre punkter til at opbygge en skamafvisende kultur i virksomheden. Her i kort form:

1. Støt ledere, der viser stort vovemod i at tale åbent og ærligt om sagerne.

2. Afstem forventninger og sæt ord på, hvad det er, der får én til at føle sig mindreværdig.

3. Undervis alle medarbejdere i forskellen mellem skam og skyld og lær dem at give feedback, der fostrer vækst og engagement.

Målet er, at alle kommer ud af busken, smider rustningen, bliver sårbare på ny og lever helhjertet og engageret i deres omgivelser.

Brené Brown bygger analyser og gode råd på over 1280 interviews med både eksperter og “almindelige” mennesker – heraf 750 kvinder og 530 mænd.

s9_små_DareGreatlyfront Brené Brown har skrevet bogen “Daring Greatly” (At turde vove noget stort), hvor hun opfodrer ledere til at være åbne og sårbare.