Kirker fælles om nyt Europa

10.000 kristne fra ca. 100 bevægelser samles til et af de hidtidige største økumeniske møder om enhed og fællesskab. Nye visioner og ideer fra religiøse ledere og repræsentanter udveksles under overskriften „Sammen for Europa“.Den 6. – 7. maj er kongresdage, hvor repræsentanter fra kristne med katolsk, luthersk, reformert, anglikansk og ortodoks baggrund mødes for at udveksle erfaringer og søge fælles kristne rødder. Den 8. maj foregår stormødet, hvor fremtidens unge bidrager med deres syn på Europa.
Sociale og kulturelle udfordringer tages op på mødet, som netop foregår kort tid efter udvidelse af EU med 10 nye medlemsstater. Der har været lignende møder siden 1969, og i 2001 deltog 5000 kristne i München.
En organisation ved navn Focolare Danmark vil holde et informationsmøde i Valby den 27. januar.